Stigande huspriser under sommaren

Stigande huspriser under sommaren

Foto: Marlén Eskilsson

Sommarmånaderna innebar en rejäl prisuppgång på flera håll i landet.

Färska siffror från Statistiska Centralbyrån visar att huspriserna ökade med 3 procent under sommarmånaderna, detta gäller både på årsbasis och när man jämför de två senaste tremånadersperioderna.

Alla län utom ett redovisar stigande huspriser. Länet som sticker ut är Blekinge, då handlar det dock inte om en nedgång utan helt enkelt om att priserna stod stilla där.

Mest ökar huspriserna i Västmanland och Västernorrland som bägge haft en ökning på 7 procent. På tredje plats hittar vi Kalmar med en uppgång på 6 procent.

Storstadsområdena ligger också på plus. Malmö tar täten med prisökningar på 6 procent sett till årsbasis, och 3 procent under sommarmånaderna jämfört med våren. I Stockholm och Göteborg är uppgången endast 1 procent.

- Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var drygt 3 miljoner kronor för perioden juni–augusti 2019, skriver Statistiska Centralbyrån.