Husbyggare åker på rejäl straffavgift

Den gamla korsvirkeslängan.

Den gamla korsvirkeslängan.

Lunds kommun klubbar igenom ovanligt höga böter för rivning och bygge utan bygglov.

Det särskilt kulturhistoriskt värdefulla huset som revs och ersattes av ett nytt hus i centrala Lund - utan att husbyggaren hade bygglov - kan aldrig återställas. Men däremot vill Lunds kommun markera kraftigt mot husbyggaren. Man gör detta genom att utfärda högsta möjliga straffavgift för tilltagen: 139 500 kronor för den olovliga rivningen och 162 750 kronor för att han byggt utan bygglov.

Beslutet var ganska väntat då det diskuterats officiellt hur man skulle göra. Men nu har alltså beslutet klubbats igenom.

Huset ifråga var en 200 år gammal korsvirkeslänga. Det ersattes av ett modernt gårdshus.

Läs mer:

Rev skyddsvärd korsvirkeslänga utan lov - dryga böter: https://www.byggahus.se/rev-skyddsvard-korsvirkeslanga-utan-lov-dryga-boter