Rev skyddsvärd korsvirkeslänga utan lov - dryga böter

Huset som revs.

Huset som revs. Foto: Lunds kommun

Rev särskilt skyddsvärt hus som stod på fornlämning och byggde ett modernt gårdshus, utan kommunens kännedom.

En husägare i centrala Lund rev och byggde nytt utan att först söka rivningslov och bygglov. Händelsen kommer nu att kosta personen en stor summa pengar eftersom huset som revs var en skyddsvärd korsvirkeslänga som dessutom stod på en fornlämning. Det nya huset uppges vara ett modernt gårdshus.

Husägarens argument till att inte behöva betala är att huset skulle renoveras men då delvis föll ihop, och att utfallet därför blev det nya huset. Men kommunen menar på att man ändå ska känna till reglerna.

Totalt kommer det att kosta husägaren 302 250 kronor, varav den olovliga rivningen utgör 139 500 kronor vilket är 300 procent mer än vad som brukar tas ut - detta eftersom huset var särskilt skyddsvärt.