Byggahus.se

Avgjorda fall avseende dolt fel/fel i fastighet

 1. O
  Bannad · Nivå 15
  Prestige... Är nog också en anledning till att man inte bromsar i tid.
  Sen tror jag att köparen valde att blunda för andra förklaringar när han hade tagit in sin egna besiktningsman. (varför tog han inte in honom innan för? Hade sparat honom många kronor.)
   
 2. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Jag har inget riktigt att tillföra tråden här och nu.
  Utan vill bara tacka dig plåthuset för att du tar dig tid och sållar ut intressanta domar och sånt och levererar till oss andra på forumet. (y)
   
 3. P
  Medlem · Nivå 8
  Tack Mikael. I aim to please :)
   
 4. O
  Bannad · Nivå 15
  Jag uppskattar dessa domar! Så jag tackar jag med!
   
  • Laddar…
 5. P
  Medlem · Nivå 8
  Denna dom överklagades av säljaren och HovR har nu fastställt tingsrättens dom. Hovrätten anser att köparen har rätt att förvänta sig en viss miniminivå, även när det handlar om en försäljning i befintligt skick – och denna nivå påverkas av det pris som säljaren begär. Avhjälpandekostnaden har i det här fallet varit mindre än tre procent av köpeskillingen. Hovrätten anser ändå att felet ska anses som väsentligt, bland annat eftersom avvikelsen har bedömts som så fundamental att badrummet inte har gått att försäkra. Domstolen anser samtidigt att mannen har fullgjort sin undersökningsplikt och att säljaren har gett honom klartecken att avhjälpa felen och därmed har avstått från sin rätt att själv avhjälpa dem.
   
 6. I
  Medlem · Nivå 13
  Tack för uppdatering! Låter helt rimligt utom denna passage "gett honom klartecken att avhjälpa felen och därmed har avstått från sin rätt att själv avhjälpa dem". Vad är det för rätt som man syftar på att avhjälpa fel i en fastighet som säljare?
   
 7. P
  Medlem · Nivå 8
  Detta rörde en bostadsrätt. Fallet är alltså "insmyget" i denna tråd.
   
 8. I
  Medlem · Nivå 13
  Ah, ok. Det förekommer ibland något sorts missförstånd om att en säljare av en fastighet har rätt att åtgärda ett fel som visat sig efter försäljning/överlåtelse...
   
 9. P
  Medlem · Nivå 8

  Felaktigt angiven boyta

  Angiven boyta "ca 140 kvm" - korrekt boyta 108. Säljarna ansågs ha rätt till prisavdrag p.g.a. omständigheterna vid besiktningen.
   
 10. I
  Medlem · Nivå 13
 11. R
  Medlem · Nivå 9
  Framför allt var det väl att en utfästelse ansågs ha gjort (frågelista som bilaga i köpekontrakt) som sänkte köparnas undersökningsplikt till att bara avse uppenbara avvikelser från det utlovade. Och med den låga nivån så var möbler i vägen och svårräknad form tillräckligt för att man inte helt självklart borde ha reagerat. Alltså först sekundärt omständigheterna vid besiktningen...

  "Hovrätten anser därför att uppgiften om boytan, som återfinns i en bilaga till köpekontraktet, är tillräckligt klar och preciserad för att den ska anses utgöra en utfästelse"
  "Har säljaren lämnat en utfästelse om ett visst förhållande, kan dock köparen befrias från undersökningsplikten, om det inte föreligger omständigheter som talar emot"
  "inget har framkommit som tyder på att förhållandena varit sådana att makarna Reif borde ha insett att boytan var en annan"
   
 12. Robert63
  Medlem · Nivå 8
  Var hittar de alla stollar? Tusen tack för en intressant tråd, blir trevlig kvällsläsning :)
   
 13. A
  Renoverare · Nivå 8
 14. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 21
  • Laddar…
 15. P
  Medlem · Nivå 8
  Haha! Jo, en del har nog hänt. Har dock haft för mycket på jobbet och privat för att hinna hänga på forumet i den utsträckning jag skulle vilja de senaste åren. Får se om det blir bättring på det området.