Byggahus.se

Juridik

 1. M
  nov '20

  Undersökning vid köp av fastighet

  5 svar · 37,0k läst
  ·
 2. B
  sep '20

  Här hittar du avtalsmallar

  4 svar · 7,3k läst
  ·
 3. Marlen Eskilsson
  sep '12

  Så blir totalentreprenaden säkrare

  2 svar · 36,5k läst
  ·
 4. Marlen Eskilsson
  okt '07

  Kontrollera informationen i juridikforumet

  0 svar · 33,0k läst
  ·
 5. P
  3h

  Vad fn hände? Diktator i samfälligheten

  pmd: [citat] Varför det? Hur trassligt? [citat] Ja, TS har ju erfarenhet av "min" metod och har förklarat varför han inte vill använda sig av den i det här fallet. Jag håller också med om att det principiellt bästa är att ha ett separat föreningskonto, men i vårt fall skulle kostnaden för ett föreningskonto vara i storleksordning 10% av föreningens årsinkomst.
  179 svar · 29,1k läst
  ·
 6. J
  5h

  Vem betalar för katt-vandalism?

  JohanLun: [citat] Det klarar nog inte ens ett nytt tak från Ikea.
  60 svar · 4,7k läst
  ·
 7. M
  6h

  Skadestånd från entreprenör som brände huset

  Modig: Kostnader borde ni kunna få för – se till att spara kvitto på allt som går, när det gäller direkta utlägg. Besvär är mer tveksamt – jag tänker till exempel på att den som får sin bil påkörd får stå för både milkostnad och tid när bilen ska in för skadebesiktning och sedan åtgärdande av skadan. Men ni ska självklart kolla upp det. Kan ni få något så är det ju bra.
  1 svar · 348 läst
 8. tensiden
  6h

  Ta med draperi vid flytt?

  tensiden: Nu hjälper det inte er, men kanske andra. Men det är precis sånt här som gör att man skall tänka efter innan man säljer och i prospektet tydligt ha en lista på vad som inte ingår som skulle kunna vara upphov till diskussion annars.
  7 svar · 319 läst
 9. Immobil
  8h

  Vem äger gatunamnsskyltarna på fasaden?

  Immobil: Många kommuner gör de [citat] Många kommuner gör det, eftersom de är måna om det kulturella arvet. Kolla med kommunen.
  3 svar · 230 läst
 10. Krille-72
  8h

  Vad gör med byggare som upprepade gånger ful-fakturerar?

  Krille-72: [citat] Snart har jag gått Byggahus.se skolan också. En så länge har jag inte avancerat upp till mellanstadiet. Vi får se hur lång tid det tar. Om jag ens kommer dit.
  57 svar · 28,5k läst
 11. R
  10h

  Hus på ofri grund brunnit upp - får det återuppbyggas?

  Räknenisse: [citat] Förstår inte vad du är ute efter med din fråga. Att lagar tolkas är så självklart så jag vet inte vad jag ska säga. Ska du argumentera om den saken så får du göra det med någon annan än mig, Framgår det tydligt i bestämmelsen var gränsen går mellan att det finns eller inte finns ett sådant hus som specificeras i tveksamma gränsfall? Om det är ett brännskadat, för
  19 svar · 2,1k läst
 12. harry73
  11h

  Byggde på annans mark krävs nu på 650 000 kr.

  harry73: Nja tillstånd behövs ju inte längre, byggnaden står var den står och det kan man inte ändra på. Men en officiell förrättning som reglerar markanvändningen med passande ersättning ska fortfarande ordnas. Och där spelar det ingen roll att det är en ny ägare. Han köpte ju fastigheten med den latenta rättigheten att få ersättning för grannens markanvändning
  17 svar · 1,8k läst
  ·
 13. B
  13h

  Sotarmonopolet

  Blackfield: [citat] På den tiden jag jobbade med sånt här var intervallet för brandskyddskontroll på slutet vart sjätte år om det rörde sig om trivseleldning. Det är ganska lång tid. Oftast var det ju inget att anmärka på vid nyare anläggningar med modulskorsten. Så var ofta fallet när man åkte runt bland nyare villamattor och glodde, och man tänkte ibland att "ska det här egentligen vara
  29 svar · 6,1k läst
  ·
 14. Alfredo
  13h

  Får en BRF ha stämma ENBART via poströster?

  Alfredo: [citat] Nej, det är inte "fritt fram" utan en stämma ska följa bland annat Bostadsrättslagen. Genom den tillfälliga speciallagstiftning som @BeaumontX hänvisade till i inlägg två är dock en stämma med enbart poströstning tillfälligtvis tillåtet på grund av rådande pandemi. Grundprincipen i normala tider är dock att "En medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid
  8 svar · 397 läst
 15. Jonatan79
  15h

  Tips på jurist?

  Jonatan79: Förstår. Skicka PM till mig, har även namn på icke advokater beroende på vad mer exakt tvisten handlar om.
  6 svar · 541 läst
 16. engs
  18h

  Tillsynsmyndigheten trampa in på min tomt

  engs: [citat] Senast jag var där, efter covid, kom man inte ens till receptionen utan vidare. Först fick man gå genom barracker de ställt upp utanför som skannar kroppstemperaturen, innan man släpps vidare in. Ev. leendet döljs bakom det obligatoriska munskyddet.
  372 svar · 199,6k läst
  ·
 17. O
  20h

  Omvandla parkmark - hopplöst fall?

  oxöga: Har ni utrymme rent ekonomiskt för en ändring av planen så kan det vara en god idé att inleda en dialog för att se om det öht är möjligt att erhålla positivt planbesked. Även om det kostar en slant att göra en ny detaljplan för den fastigheten borde det finnas goda möjligheter att gå plus om det rör sig om förort till Stockholm. Lite beroende på var visserligen.
  30 svar · 1,8k läst
 18. A
  1d

  Granne har sågat ner fruktträd och häck på min tomt för att gynna plantering egen syren på sin tomt

  arcobaleno: Grannens syren är placerad alltför nära din tomt. Vår syrenhäck är ca 2m bred. Den är nästintill omöjlig att utrota pga alla rötter som slår skott långt in i gräsmattan. Hade grävskopa som tog bort en del av vår men rensar fortfarande. Vilken egoistisk och fruktansvärd granne! Tycker att du ska begära ersättning för allt de förstört och för allt arbete som du behöver ta in
  261 svar · 188,8k läst
  ·
 19. C
  2d

  Dika gärde

  cotillion: Är det markavvattningsförbud i området? Det är det i hela Stockholm. Jag misstänker att det är betydligt enklare att du dränerar på din tomt istället.
  4 svar · 354 läst
 20. G
  2d

  Nya växthuset bländar grannen

  Gornor Ulragh: Javisst klagar folk ibland. Och ibland inte. ibland är folk superkänsliga, ibland inte. Har själv firat en semester med ett hus där 2 fönster Speglade på detta sätt på den plats där man kunde sitta och titta ut. Blev att ha gardiner stor del av dagen, solspeglingen var hemsk. Som en byggstrålkastare rakt i ögonen. Utgå från att grannen har fog och undersök. Jag skulle lägga någon
  43 svar · 14,1k läst
  ·
 21. S
  3d

  Bo i gästhus

  skyisthelimit: Finns ingen anledning att inte bygga ut med full funktion, det blir ingen komplementsbyggnad pga detta. Boverket är tydliga vad som gäller: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/attefallshus/ Citat "Det kan ibland vara svårt för byggnadsnämnden att avgöra om ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett
  8 svar · 662 läst
 22. K
  3d

  IKEAs garantier värdelösa!

  Krokodilen31: [citat] Jo att att den var det, och din poäng är ?
  19 svar · 14,6k läst
 23. J
  3d

  Dolt fel & dolda-fel försäkring Gar-Bo

  JohanLun: Har de använt rätt puts? Kalk hela vägen? Skrev du ngt om högre cementhalt. Kalkputs som putsas eller målas med starkare/tätare produkter sägs bli så här. Oavsett, det känns som ett dåligt utfört arbete som tidigare ägare borde i sin tur kunna reklamera mot den som gjort det?
  65 svar · 7,2k läst
  ·
 24. nino
  4d

  Hantverkare skadat badrummet de ej arbetat i.

  nino: [citat] Är det så även när föreningen tecknar bostadsrättstillägsförsäkring för hyresgästerna
  84 svar · 38,9k läst
  ·
 25. K
  5d

  Trivselhus håller på spärrförbindelsen och vi på slutfakturan

  KalleHarEttHus: [citat] Nej, det är snarare om dom betalar den fakturan utan att ha fått ett färdigt hus dom får skylla sig själva. Att betala den innan det vore väldigt dumt.
  32 svar · 8,8k läst
 26. H
  5d

  Saknas dränering på ena hussidan - Dolt fel?

  Hallerudsbo: [citat] möjligt att du inte har med spade men undersökningen ligger på dig. 5 cm ned är inga problem att kontrollera. Dock var det gjort på 80 talet så här behöver man inte kolla då det är stenålders redan
  12 svar · 691 läst
 27. N
  5d

  Grannens skräp på våran tomt

  Nils ST: [citat] För att förtydliga ännu mer från handboken: ”Prövning av om servitut föreligger Beträffande prövning av fråga om ändring eller upphävande av servitut har i förarbetena till bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 § § framhållits att det åligger LM att först undersöka, om den ifrågasatta rättigheten utgör ett giltigt servitut. Detta gäller självfallet endast
  179 svar · 77,2k läst
 28. M
  5d

  Regler kring gångservitut! Behöver snabb hjälp!

  Maskintok: [citat] Är väl bara att citera TS så ser vederbörande att någon vill något, eller så skriver man pm..
  492 svar · 45,1k läst
  ·
 29. 1
  6d

  Ge bort halva fastigheten som gåva till maka

  16386: [citat] @Surly gav dig det svar som är enklast att genomföra. Gåvor mellan makar brukar oftast användas för att göra något till enskild egendom.
  11 svar · 765 läst
 30. H
  6d

  Ge bort insats som gåva

  hempularen: Jag tror att TS tänker sig något i stil med att sälja en andel av lägenheten som motsvara kontantinsatsen till sina föräldrar, och föräldrarna lånar motsvarande belopp av TS. Den andelen av bostadsrätten skulle då bli undantagen från en bodelning. Tänkbart att den blir undantagen (men kolla i så fall med jurist). Det finns flera problem med upplägget. Banken måste godkänna om du
  5 svar · 396 läst
 31. J
  7d

  Olaga intrång, process och straff

  Joel E: Tack till alla som skrivit här, det verkar ha löst sej genom att vi bad en grävare fixa till det och grannen fick närvara och inspektera under hela gräv arbetet. Tack igen alla!
  24 svar · 5,3k läst
 32. L
  7d

  Stugägare använder vår väg och mark som sedelpress.!

  lennart Å: Det här var förvisso en gammal tråd, men vissa råd kan vara allmängiltiga. Det är viktigt att sköta om sina marker. För växtlighetens bästa ska man alltid gödsla rikligt vår och höst, och en riktigt duktig trädgårdsmästare satsar också på en generös giva då och då på sommaren. Flytande svingödsel har nog bra effekt en solig sommardag, då blir det grönt och fint igen!
  113 svar · 51,2k läst
 33. P
  7d

  Klarna har stulit pengar

  pmd: [citat] Betalkort är nog en oklar term som används för att beteckna lite olika sorters kort som man kan betala med. Dumt ordval av mig. Jag syftade alltså på debetkort, dvs kort som är direktkopplade till ett bankkonto. Till skillnad mot kreditkort vars skuld faktureras med jämna mellanrum (normalt varje månad). Wikipedia har en artikel om olika slags kontokort och delar upp dem i
  20 svar · 1,9k läst
 34. T
  8d

  Vems är träden?

  TuLu: [citat] Det låter som en bra vinkling. Snön ligger dock fortfarande kvar här, så det dröjer någon månad.
  11 svar · 1,1k läst
Laddar...
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.