Fick bygglov fattat på felaktiga grunder

En blodbok var anledningen till att grannar överklagade bygglovet, dock inte den på bilden.

En blodbok var anledningen till att grannar överklagade bygglovet, dock inte den på bilden. Foto: Wikipedia.

Arbetsutskott får inte fatta beslut, skriver länsstyrelsen och upphäver ett bygglov.

En husägare i Hässleholm fick bygglov för ett dubbelgarage på 64 kvadratmeter samt en mur. Men grannarna överklagade beslutet efter att kommunen skickat ut förslag om ändrad detaljplan och länsstyrelsen valde då att upphäva bygglovet - inte för att bygglovet i sig var fel, utan för att beslutet tagits av nämndens arbetsutskott.

Länsstyrelsen skriver att för att beslutet ska vara giltigt måste det ha fattats i formellt behörig ordning. Den som har rätt att besluta på delegation är förvaltningschefen, och sedan kan beslutanderätten delegeras till bygglovshandläggare eller avdelningschef. Däremot är inte arbetsutskottet aktuellt.

Detta innebär att byggnadsnämnden måste fatta nytt beslut om bygglov. 

Anledningen till att grannarna överklagade var för att den ändrade detaljplanen och bygglovet innebar att en blodbok och ett rhododendronbuskage skulle behöva tas ner, något man anser förstör områdets karaktär.

Grannarna är nöjda med att länsstyrelsen gav byggnadsnämnden bakläxa.

– Det är signifikant för Hässleholms kommun att fatta dåligt juridiskt underbyggda beslut. Kompetensen brister. Jag accepterar länsstyrelsens beslut, säger en av dem till tidningen Norra Skåne.