I december fick vi ett beslut från MÖD där vi beviljades prövningstillstånd. MÖD återförvisade även ärendet till Länsstyrelsen pga att MÖD bedömde att jag var behörig person att överklaga byggnadsnämndens beslut. Fick i fredag ett avslag från Länsstyrelsen. Har inte fått beslutet så jag vet inte vad som står i det beslutet. Undrar varför MÖD beviljade prövningstillstånd och återförvisade ärendet samtidigt? Är det vanligt att MÖD gör så? Varför tog inte MÖD upp ärendet direkt?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.