Länsstyrelsen upphäver bygglov för fritidshus – "huset passar inte in i landskapet"

Bakslag för byggherre som vill bygga fritidshus i Gällinge, granntvisten fortsätter.

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva bygglovet för ett omstritt fritidshus utanför Gällinge, efter flera års tvist mellan grannar. Beslutet baseras på att huset, med sin vita fasad och svarta tak, inte anses passa in i det omgivande jordbrukslandskapet.

Bakgrunden till den utdragna processen började i februari 2019, då ägaren fick ett positivt förhandsbesked för husbygget. En granne överklagade till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen gav grannen rätt och bedömde att huset inte var lämpligt för platsen. Fastighetsägaren tog då frågan vidare till Mark- och miljödomstolen, som i sin tur ansåg att huset kunde byggas. Detta ledde till att bygglov beviljades i juni 2022.

Grannen överklagade återigen beslutet, med kritik gällande både husets placering, utseende samt infartsväg och en borrad brunn. Länsstyrelsen gjorde samma bedömning som första gången. Nu återstår det att se om husägaren överklagar till nästa instans en gång till.