Få kommuner förberedda inför översvämningar

Få kommuner förberedda inför översvämningar

Foto: Svensk Försäkring

Endast var tioende kommun har en skyfallsplan.

Varje år rapporteras det om husägare som fått sina hus förstörda efter att vatten trängt upp genom golvbrunnar eller via öppningar i fasaden i samband med kraftiga höstregn. Men trots detta visar en undersökning från Svenskt Vatten att få kommuner har en krisplan för skyfall.

Endast 10 procent av kommunerna har en så kallad skyfallsplan. Dock har studien ett relativt stort bortfall då bara 60 procent av kommunerna har svarat på undersökningen.

Skyfallen väntas bli mer frekventa framöver på grund av klimatförändringarna. Det går dock att bygga på sätt som gör att risken för översvämning minskar. Därför, menar Svenskt Vatten, är det viktigt att kommunerna tar tag i det här arbetet och förbereder sig inför framtiden.

– När vi bygger samhället är det jätteviktigt att veta vilka åtgärder vi behöver göra för att skydda oss mot skyfall. Har vi inte planen är risken att vi bygger fast oss många år framöver, säger Magnus Bäckström, Svenskt Vatten, till Sveriges Radio.

Tipslista för husägare, skydd mot översvämning

  • Det blir lätt översvämning i källare - ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.
  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
  • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
  • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in
  • Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.
  • Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.