Checklista: 23 saker du ska göra vid översvämning

Översvämmad källare hos medlemmen Gräsand.

Översvämmad källare hos medlemmen Gräsand. Foto: Gräsand

Ovädret Hans har slagit till över stora delar av landet och många riskerar att få översvämning vid huset. Här har du en checklista med viktig information om översvämningar och vad du ska göra om du fått översvämning i eller vid huset.

Extrema mängder regn på kort tid som vi har nu kan orsaka översvämning. Andra orsaker kan vara vattenläckor eller stopp i avloppet. Här har du en checklista på vad du bör göra före, under och efter du har fått översvämning i eller vid huset.

Innan översvämningen

Om du vet att det finns risk för översvämning vid ditt hus, gör följande.

 1. Bygg en tillfällig barriär för att stoppa vatten på känsliga ställen vid huset. Du kan bygga en sand- eller jordvall och som du täcker med plast.
 2. Placera bilen på en hög plats.
 3. Skaffa en pump som du kan ha för att pumpa ut vatten från källaren vid behov.
 4. Kontrollera att din hemförsäkring täcker skador efter översvämning.
 5. Fundera igenom och gör en plan på vad du ska göra och ta vägen om huset skulle bli översvämmat och du inte kan kan bo kvar.
 6. Se till att ha dina grannars telefonnummer så att ni kan hjälpa varandra vid behov.
översväming
Översvämmad tomt med vatten i höjd med tröskeln. Foto: medlemmen Jarlsgård

När översvämningen är nära

Om du är mer eller mindre säker på att ditt hus kommer att drabbas av översvämningen bör du vidta följande åtgärder.

 1. Följ nyhetsrapporteringen i media.
 2. Ladda mobiltelefonerna.
 3. Flytta möbler och elektriska apparater så högt upp i huset du kan.
 4. Fotografera alla rum och saker i huset som du kan visa försäkringsbolaget vid behov.
 5. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp via golvbrunnar och toalettstolar. Täpp därför igen dem med t ex sandpåsar eller liknande.
 6. Stäng av strömmen via huvudströmbrytaren.
Översvämning
Översvämmad trädgård efter skyfall. Foto: medlemmen Jarlsgård

När översvämningen är ett faktum

Om vatten har trängt in i ditt hus, eller i västa fall hela ditt bostadsormåde, och översvämningen är ett faktum - gör följande.

 1. Skaffa hjälp med att pumpa ut vattnet från huset.
 2. Kör inte bil genom översvämmade områden. Strömmande vatten kan dra om kull dig, eller göra att bilen driver iväg.
 3. Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 4. Ring 112 om det är en nödsituation.
Översvämning
Översvämmad källare hos medlemmen Gräsand. Foto: Gräsand

Efter översvämningen

 1. Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 2. Informera kommunen om översvämningen.
 3. Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avsloppsvatten.
 4. Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 5. Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 6. Vänta med att dricka vatten från kranen tills kommunen har meddelat att det är drickbart.
 7. Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar. Räcker inte det, ordna en byggfläkt som torkar ut allt ordentligt.

Källor: Halmstads kommun, Hultsfreds kommun, MSB, Uppsala Vatten.

Läs mer

Rusta dig för strömavbrott
Översvämningsrisker i Sverige - en kunskapsöversikt
MSB
Krisinformation