Få kan tänka sig hyra ut sin bostad

Nu börjar många studenter nya utbildningar men det är svårt att hitta bostad på ny ort, få vill hyra ut och ännu färre gör det.

Trots att man från regeringshåll försökt att underlätta för att folk ska kunna hyra ut en bostad är det fortfarande relativt få som är intresserade av att göra det. I SBAB:s rapport Komma Hem svarar hela 82 procent att de inte kan tänka sig att hyra ut, och endast 4 procent svarar att de i dag hyr ut delar av sitt hem.

Skatteverket har dock sett en 30-procentig ökning av antalet deklarerade privatuthyrningar. Trots detta har många studenter nu svårt att hitta bostad när de kommit in på utbildning på annan ort.

Claudia Wörmann hos SBAB tycker att fler borde få upp ögonen för bostadsuthyrning, exempelvis nämner hon att man kan finansiera sitt attefallshus den vägen.

Samtidigt är många tveksamma. Dels finns det en oro kring att hyresgästen ska orsaka problem i bostaden, dels vill man värna sitt privatliv.

- Man kan ha förståelse för att människor värnar om sitt privatliv, men det kan finnas mycket att vinna på att hyra ut. Ekonomiskt kan hyran bli ett fint tillskott till den egna hushållskassan, med mer i plånboken eller möjlighet till ett ökat sparande. Dessutom gör man ju en god gärning samtidigt som man hjälper till att lindra bostadskrisen, säger Claudia Wörmann och fortsätter:

- Det talas om att fler och fler är öppna för att hyra ut delar av sina hem. Det är positivt och förhoppningsvis kommer fler och fler vilja och våga hyra ut, speciellt med tanke på att det nog är väldigt många som sitter med tomma rum i sitt hus eller i sin bostadsrätt.