Undersökning: Covid-19 kommer påverka våra bostadsideal

Mäklare får spå framtiden efter Corona, och tror att pandemin förändrar våra bostadsideal.

Ökat intresse för större bostäder.

Ökat intresse för större bostäder. Foto: Annelie Hultberg.

I framtiden kommer bostäder utanför storstäderna att öka i popularitet, jämfört med trenden att bo i innerstan, menar mäklare som fått uttala sig om bostadsidealen efter Covid-19. Framför allt i Stockholm är denna syn på marknaden tydlig. Hela 42 procent av mäklarna där tror att fler kommer vilja röra sig utanför stadskärnan framöver.

- Jag kan tänka mig att många upplever att de bor för litet efter en lång period där vi vistats mer tid i våra hem pga. Covid-19. För att ha råd att bo större kommer förmodligen många söka sig längre ut från stadskärnan där priserna per kvadratmeter boyta är lägre, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB.

I Göteborg och Malmö är det däremot fortfarande fler mäklare som tror att bostadsidealen med att bo i stadskärna består. Däremot är det många som ser att större bostäder kommer att få ett uppsving.

Några av de förändringar som man tror kommer att se är: 

  • Ökat tryck på större bostäder
  • Uteplats, trädgård eller stor balkong blir viktigare
  • Ökad efterfrågan på ett extra rum
  • Omständigheterna, att resa mindre, att vara hemma mer har bidragit till att fler vill ”satsa” på sin bostad, fler renoverar, fler vill bo större.
  • Högre betalningsvilja för sin egen boendekostnad, för att man helt enkelt vistas i sin bostad mer.

- Jag tror att mäklarnas prognos för framtiden grundar sig i något de redan sett förändras och som bedöms förstärkas framöver. Det ska bli intressant att se om fastighetsmäklarnas bedömning av framtiden slår in. Om den gör det så kommer fler att söka sig ut från stadskärnan och efterfråga större tomter i mer perifera lägen, säger Claudia Wörmann.