Juridik

"Reglerna för elnätsavgifter bör ändras"

I en rapport till regeringen föreslår Energimarknadsinspektionen att reglerna för elnätsavgifter ska kompletteras.

Igår lämnades en rapport över till regeringen med ett förslag på komplement till reglerna för elnätsavgifter. Energimarknadsinspektionen har under 2012 haft i uppdrag att se över hur reglerna för elnätsavgifterna kan utformas så att de bidrar till energieffektivisering hos konsumenterna, elektrifiering av transportsektorn och till introduktion av förnybar elproduktion. Myndigheten har nu avslutat den utredningen och menar att det krävs mer sofistikerade elnätstariffer som varierar med belastningen för att näten ska kunna utnyttjas effektivt.

- Ei konstaterar att om avgifterna tar hänsyn till elanvändarnas efterfrågan på överföringskapacitet, så kommer det att bidra till ett effektivare utnyttjande av den installerade kapaciteten och en effektiv utveckling av elnäten. Med elnätsavgifter som har olika nivå beroende på belastningen i elnätet får kunderna incitament att hushålla med både effekt och med energi. Det gör att elnätsföretagens kostnader mot överliggande nät kan minskas och på längre sikt att samhället kan undvika nätutbyggnad som annars hade varit nödvändig, säger avdelningschef Caroline Törnqvist.