Flera elnätsjättar riskerar vite

Tekniska utmaningar för elnätsjättar, men EI kräver nu att ändringen till kvartsmätning genomförs omedelbart annars väntar vite.

Energimarknadsinspektionen har vidtagit åtgärder mot flera elnätsföretag som inte följer de nya reglerna om kvartsmätning, bland annat jättar som Ellevio, Vattenfall och Skellefteå Kraft.

Sedan den 1 november 2023 är det krav på att elnätsföretagen ska mäta elförbrukningen varje kvart istället för varje timme. Detta är viktigt för att säkerställa en enhetlig och effektiv handel med el över hela EU, då kvartsmätning bidrar till bättre systembalans och mer exakta priser på elmarknaden.

Ei har förelagt sju företag att omedelbart genomföra denna förändring och hotar med vite om de inte följer de nya reglerna. Företagen har tidigare sagt att de har tekniska utmaningar som försenat implementeringen av kvartsmätning.

Ei fortsätter även att övervaka och begära information från fler elnätsföretag för att säkerställa att reglerna följs.