Elektrikern ska betala tillbaka 19 125 kr till husägaren

En husägare i Göteborg hade för många kockar i samma soppa, men Allmänna Reklamationsnämnden satte punkt för konflikten.

När den elektriska golvvärmen gett utslag på jordfelsbrytaren ett flertal gånger bestämde sig en husägare i Göteborg för att reklamera installationen. Det blev starten på en konflikt mellan honom och entreprenören G-Elektriska, som slutligen hamnade i Allmänna Reklamationsnämndens händer. Nu har beslut tagits att husägaren ska ersättas med 19 125 kronor, eftersom entreprenören varit den som fakturerat för tjänsten och därmed bär huvudansvaret.

Felet visade sig vara att kopplingshylsorna inte försänkts i det underliggande golvet, och därför klämdes av parketten. Entreprenören tog först på sig att åtgärda felet, men ska sedan ha ändrat sig. Husägaren tog då in en annan elektriker som fick avsluta jobbet.

- När det gäller frågan om det är fel i den utförda tjänsten konstaterar nämnden att golvvärmeslingorna inte har installerats på det sätt som följer av tillverkarens anvisningar. Detta innebär att tjänsten inte är fackmässigt utförd och att det är fel på den, skriver Allmänna Reklamationsnämden.

Entreprenörens försvar var dock främst att installationen utförts av en annan elektriker som husägaren själv hade anlitat. Men Allmänna Reklamationsnämnden konstaterar också i sitt beslut att eftersom entreprenören ingått avtal med husägaren och dessutom fakturerat för hela jobbet så bör den andra elektrikern betraktas som en underentreprenör, vilket gör att huvudansvaret ändå faller på dem.