Golvvärme, Juridik

Elsäkerhetsverket reder ut frågetecken kring golvvärme

Efter ett inslag i tv-programmet Äntligen Hemma har Elsäkerhetsverket fått ett ökat antal förfrågningar kring reglerna vid installation av golvvärme. Frågorna har kretsat kring det faktum att en golvvärmekabel placerats ut av lekman i programmet och därefter kontrollmätts av elinstallatör, vad som inte ska ha framgått enligt Tv4 är att det är en lågvoltsinstallation.

Elsäkerhetsverket vill nu gå ut tydligt med att installation av golvvärmekabel är ett behörighetskrävande arbete som enbart får utföras av en behörig elinstallatör eller en yrkesman anställd i samma företag som elinstallatören.