Elsäkerhetsverket granskar elinstallationsföretag

Det finns elinstallatörer för regelefterlevnad som är verksamma i flera företag, och dessa ska nu granskas.

Elinstallationsföretag som har en elinstallatör för regelefterlevnad i flera elinstallationsföretag ska nu granskas av Elsäkerhetsverket.

Myndigheten har upptäckt att det finns ett ganska stort antal personer som alltså har detta i flera olika företag, och man vill därför säkerställa att det faktiskt finns adekvat kompetens för att följa elsäkerhetsregelverket.

Både elinstallatörer och företag kommer att granskas, men först får företagen en chans att se över sina rutiner och har därför informerats om granskningen nu under februari månad.

- Elsäkerhetsverket kommer under våren 2020 utvärdera utfallet efter informationsgivningen och därefter göra tillsyn på de företag och elinstallatörer som bedöms vara granskningsvärda, säger Jimmy Grilfve som är handläggare på Elsäkerhetsverket.