El

Com Hem får ok för köp av Boxer

Många husägare kommer få Com Hem som ny leverantör.

Många husägare kommer få Com Hem som ny leverantör.

Konkurrensverket ger klartecken för Com Hems köp av Boxer och ger sig därmed in på husmarknaden.

Konkurrensverket har djupgranskat Com Hems önskade förvärv av Boxer och kommit fram till att köpet inte utgör någon negativ påverkan på konkurrensen. Com Hem, som främst riktat sig mot lägenhetsinnehavare tidigare, slår sig därmed in på husmarknaden.
 
Enligt Konkurrensverket har man både tittat på förvärvets effekter på försäljningen av tv-tjänster, och på dess effekt avseende inköp av tv-kanaler från programbolag.
 
- Konkurrensverkets utredning ger inte stöd för att Com Hems förvärv av Boxer skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens avseende tv-distributörernas försäljning av tv-tjänster eller inköp av tv-kanaler. Konkurrensverket har därför beslutat att lämna den anmälda företagskoncentrationen utan åtgärd, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
 
Den särskilda utredningen som Konkurrensverket inledde i juli mot Com Hem är i och med detta avslutad.