XL-Bygg och Bolist går samman

Tomas Fritzon, VD Bolist AB och Karin Eriksson VD XL-Bygg AB.

Tomas Fritzon, VD Bolist AB och Karin Eriksson VD XL-Bygg AB. Foto: XL-Bygg

Byggvarumarknaden får en ny jätteaktör när XL-Bygg köper upp Bolist och därmed blir störst i Sverige.

XL-Bygg köper upp Bolist - och därmed även Järnia - i en jätteaffär med hemlig prislapp. Kapitalet kommer från att Mestergruppen gick in som ägare i XL-Bygg i fjol.

– Med Bolist får vi tillgång till en välutvecklad logistikorganisation, så att vi kan vi trygga varuförsörjningen i hela kedjan. Samtidigt blir vi, i och med samgåendet, marknadens största inköpare av byggvaror vilket ger oss möjlighet att utöka servicen till medlemsföretagen ytterligare, säger Karin Eriksson, vd för XL-Bygg.

Som gemensamt företag har de hela 300 butiker och blir därmed störst i Sverige.

Än är affären dock inte helt i hamn. Innan den blir klar måste Konkurrensverket få en chans att säga sitt och detta sker någon gång under april/maj.