Villapriserna stilla i Stockholm, sjönk i Göteborg och Malmö

Augusti månads mäklarstatistik påverkas starkt av säsongsvariationer under sommaren, men visar i genomsnitt för riket en nedgång på 1 % för villor totalt. Priserna på fritidshus har legat stilla de senaste 12 månaderna.

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, augusti 2011

Statistiken baseras på försäljningen av 2 980 villor under augusti 2011, jämfört med juli 2011. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet)

  Prisutveckling 1 månad Pris (kronor)
Riket – 1% 1 956 000
Storstockholm ± 0% 3 572 000
Storgöteborg – 3% 2 886 000
Stormalmö – 4% 2 682 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR

Statistiken baseras på försäljningen av 9 734 villor under juni 2011 – augusti 2011. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2011 – maj 2011 och tolvmånaderssiffran med juni 2010 – augusti 2010. 

  Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket – 1% – 1%
Storstockholm – 2% ± 0%
Storgöteborg – 3% ± 0%
Stormalmö – 3% – 2%

Prisstatistik Fritidshus

Statistiken baseras på försäljningen av 5 319 fritidshus mellan september 2010 och augusti 2011. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 378 000 kronor, vilket är en nedgång med 0 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod

Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.

– De senaste siffrorna påverkas mycket av säsongsvariationer under sommaren och är svårtolkade. Sammantaget kan man dock se tendenser till en prisnedgång. Vi har fortfarande ett rekordstort utbud som pressar priserna samtidigt som den ekonomiska turbulensen i omvärlden skapar en viss oro.
– Stockholm visar en relativt stabil marknad medan Malmö sticker ut med större prisnedgångar än övriga regioner, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

– Bostadsmarknaden påverkas mycket av psykologi och Riksbankens senaste besked om räntan och räntebanan kan eventuellt påverka bostadsköparnas inställning något. Beskedet kan möjligen leda till att fler vågar ta steget att köpa bostad och på sikt minska utbudet på marknaden, säger Lars-Erik Nykvist.