Vikande småhusmarknad påverkar inredningsföretagen

Vikande småhusmarknad påverkar inredningsföretagen

Foto: Hjältevadshus.

Det byggs mindre och antalet beviljade bygglov minskar.

När nyproduktionen av bostäder minskar igen så viker även försäljningen för många andra företag. Man ser just nu vikande orderingång på både dörrar och fönster enligt branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF). Nyligen varslade också företaget Drömtrappor med en förklaring som bottnade ur samma resonemang. 

I en ny rapport från TMF slår man även fast att det påbörjades fyra procent färre småhus under första halvåret i år, än vad det gjorde under samma period förra året. 

- Bostadsbyggandet och nyproduktionen går ner, vilket vi sett i siffror de senaste månaderna och har oro för, säger David Johnsson, vd för TMF.

De spår att den nedåtgående trenden håller i sig - antalet beviljade bygglov har nämligen också minskat. Färska siffror visar på 23 procent färre bygglov för småhus och 48 procent färre för flerbostadshus.

- Byggloven är en mycket tidig indikator i affärscykeln. Det är otvivelaktigt så att med få kvadratmeter bygglov, blir det få kvadratmeter byggprojekt och vi kommer se en markant nedgång i bygginvesteringarna. Byggloven är dock osäkra då det är en eftersläpning i rapporteringen. Men även efter justering för den bedömda eftersläpningen ligger byggloven 30 procent lägre andra kvartalet 2018, jämfört med samma kvartal 2017. Nedgången är tydligast i Stockholm, men även Göteborg och Malmö visar på en svagare marknad, säger David Johnsson.