Vikande småhusmarknad påverkar inredningsföretagen

Det byggs mindre och antalet beviljade bygglov minskar.

Vikande småhusmarknad påverkar inredningsföretagen

Foto: Hjältevadshus.

När nyproduktionen av bostäder minskar igen så viker även försäljningen för många andra företag. Man ser just nu vikande orderingång på både dörrar och fönster enligt branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF). Nyligen varslade också företaget Drömtrappor med en förklaring som bottnade ur samma resonemang. 

I en ny rapport från TMF slår man även fast att det påbörjades fyra procent färre småhus under första halvåret i år, än vad det gjorde under samma period förra året. 

- Bostadsbyggandet och nyproduktionen går ner, vilket vi sett i siffror de senaste månaderna och har oro för, säger David Johnsson, vd för TMF.

De spår att den nedåtgående trenden håller i sig - antalet beviljade bygglov har nämligen också minskat. Färska siffror visar på 23 procent färre bygglov för småhus och 48 procent färre för flerbostadshus.

- Byggloven är en mycket tidig indikator i affärscykeln. Det är otvivelaktigt så att med få kvadratmeter bygglov, blir det få kvadratmeter byggprojekt och vi kommer se en markant nedgång i bygginvesteringarna. Byggloven är dock osäkra då det är en eftersläpning i rapporteringen. Men även efter justering för den bedömda eftersläpningen ligger byggloven 30 procent lägre andra kvartalet 2018, jämfört med samma kvartal 2017. Nedgången är tydligast i Stockholm, men även Göteborg och Malmö visar på en svagare marknad, säger David Johnsson.