Oförändrad orderingång för småhus

TMF rapporterar om helåret 2019-

TMF rapporterar om helåret 2019- Foto: TMF

Helåret 2019 blev bättre än väntat för trä- och möbelindustrin.

Trots en osäker framtid för den världsekonomin rullade trähusbranschen förra året på i samma takt som 2018. Helårsstatistiken visar att orderingången var densamma som året före. Men branschen oroar sig ändå inför framtiden nu när vi har en pandemi. Samtidigt visar statistiken att påbörjade småhus och antalet beviljade bygglov minskar.

- Utvecklingen för våra branscher under 2019 blev inte så dyster som tidigare prognoser hade förutspått. Den förväntade lågkonjunkturen slog inte igenom men kan komma att göra det under 2020, förstärkt och driven av coronapandemin, säger David Johnsson, vd på branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF), och fortsätter:

- Industrin som helhet sätter sitt hopp till att regeringen genomför genomgripande åtgärder för att stimulera efterfrågan. Det tillfälliga avskaffandet av det andra amorteringskravet är för våra branscher ett litet men dock efterlängtat steg i rätt riktning.

Siffrorna i rapporten visar även att omsättningen för trappor fortsatte att minska 2019, totalt uppgick minskningen tio procent. Även fönster hade minskad omsättning. Däremot sålde dörrar bra och kunde uppvisa en liten ökning.