Många byggde småhus i fjol

Intresset för att bygga småhus blev större än väntat 2020.

Intresset för att bygga småhus blev större än väntat 2020. Foto: TMF

Färsk branschrapport visar att många branscher relaterade till bygg och inredning gick bra under pandemin.

Det byggdes fler småhus under förra året än året före, uppgången blev blygsamma fyra procent för levererade småhus men det är ändå en uppgång under ett år där man trodde att byggbranschen och småhustillverkarna skulle tappa fart. Vidare ökade orderingången för småhus med 15 procent.

Även försäljningen av köksinredning ökade - uppgången blev tre procent. Medan trappor, fönster och dörrar hade oförändrade leveranser. 

Nu blickar man framåt och ser ljust på framtiden, enligt en färsk rapport från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF).

- Coronapandemin har påverkat hela världsekonomin men de dystra prognoserna för 2020 infriades inte fullt ut. Vårens konjunkturbedömningar visar också flera positiva signaler för den nära framtiden och exempelvis bostadsbyggandet står sig bättre än befarat. Även för våra företag inom bygginredningar och möbeltillverkning finns anledning för en försiktig optimism, säger David Johnsson, vd för TMF.

Återhämtningen förväntas ske på bred front, och kommer att ta fart under andra halvåret 2021 om allt går som det ska.

Rapporten visar även att antalet olyckor inom trävaru- och möbeltillverkningen minskade under 2020, troligen som en följd av åtgärder som införts för att minska risken att bli smittad av Covid-19.