Juridik

Vårdslöst av Myresjöhus att bygga med enstegstätad putsfasad

Högsta domstolen slår idag fast att utdömda byggmetoden inte borde ha använts och att husägarna ska ersättas.

Husägare som dras med enstegstätade putsfasader med fukt- och mögelproblematik har idag fått en tidig julklapp. Högsta domstolen meddelade nyss att Myresjöhus användande av byggmetoden varit vårdslöst, vilket innebär att hustillverkaren måste stå för reparation av de mögelskadade husen i Svedala. Domen är en fortsättning på den dom som kom i våras där domstolen fastslog att byggmetoden varit felaktig.

Eftersom det är Högsta domstolen som beslutet kommer från är domen vägledande även i andra liknande fall.

– Det här är en seger, inte bara för villaägarna i Svedala som målet handlar om, utan även för andra som drabbats av felaktiga byggmetoder, säger Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson.

Målet går nu tillbaka till hovrätten där bland annat beslut om reparationskostnader och rättegångskostnader ska prövas. Myresjöhus kommer antingen att vara tvungen att reparera de skadade husen, eller ersätta husägarna för vad reparationerna kommer att kosta. Enligt Konsumentverkets bedömning handlar det om hundratusentals kronor per hus.

Ur domen: "Högsta domstolens har idag fastställt att överlåtelseförbudet inte hindrar att entreprenören ansvarar mot de nya fastighetsägare som har tagit över den ursprunglige fastighetsägarens rätt mot entreprenören. Domstolen har också funnit att entreprenören – trots att metoden med enstegstätade fasader i och för sig inte avvek från branschpraxis – ska anses ha handlat vårdslöst genom att inte ha vidtagit lämpliga åtgärder för att förvissa sig om fasadkonstruktionens hållbarhet innan metoden användes."

Vill du läsa hela domen hittar du den här (PDF).

Läs mer