Fasad, ByggahusTV

Så går det till att byta ut enstegstätad putsfasad

Mattias Nilsson jobbar i företaget Fasadputsning Kakel & Klinker AB med att byta ut enstegstätade putsfasader mot tvåstegstätade.  Här berättar han om problemen med enstegstätad putsfasad och hur han bygger upp fasaden när han ersätter den.

På en enstegstätad putsfasad finns det en enda tätning, putsen. Blir det hål i putsen - vilket är väldigt lätt att det blir när fönsterbleck, andra plåtarbeten eller saker som belysning ska monteras på fasaden – då är det fritt fram för fukt att komma i kontakt med stomme och isolering.

I en tvåstegstätad fasad har man putsen, precis som vid en enstegstätade. Skulle funkten tränga in genom den så finns där en luftspalt på 28 mm där fukten ventileras ut istället för att tränga in i väggkonstruktionen.

När han river den gamla fasaden tar han bort allt ner till stommen, dvs puts, isolering och gips. Sedan sätter han ny isolering och därefter lägger han vindpapp, ny gips eller annan klimatskiva av något slag.  Därefter sätter du en spikläkt 70 x 28 mm, med öppning upptill och nedtill. Då får du en luftspalt där det kan bildas drag som ventilerar ut fukten. Därefter sätter du en putsskiva som du kan lägga ny puts på. När jobbet är klart ser fasaden ut som den gjorde tidigare, men nu utan fuktproblem.

När man byter fasaden är en viktig del i arbetet att väderskydda huset.


Se mer

Jan Ivarsson berättar om sin enstegstätade putsfasad