Juridik

Idag inleds huvudförhandlingar om enstegstätad putsfasad

Förhandlingar om de enstegstätade putsfasaderna och Myresjöhus har inletts i Högsta domstolen.

Idag inleddes huvudförhandlingen i Högsta domstolen gällande det så kallade Myresjöhusmålet, där ett 30-tal husägare med Konsumentombudsmannen i spetsen står mot Myresjöhus. Konflikten gäller ett antal hus byggda mellan 1999-2003, som samtliga byggts med enstegstätad putsfasad. Husägarna har sedan fått stora problem med fukt och mögel i väggarna på grund av konstruktionen. Tvisten handlar om huruvida entreprenören bör bära det ekonomiska ansvaret.

Tidigare har tingsrätten dömt i husägarnas favör. Domstolen menade på att Myresjöhus inte lyckats visa att bolaget inte varit vårdslöst genom sitt val av den enstegstätade lösningen. Men hovrätten gick istället på Myresjöhus linje då de enligt domstolen använt en för tiden vanlig konstruktion.

Husägarna valde att överklaga domen till Högsta domstolen. De anser att det vid den tidpunkten var vida känt att det fanns problem med den här typen av konstruktion. Högsta domstolen gav sedan prövningstillstånd, och idag inleddes huvudförhandlingen.

Nuförtiden används inte enstegstätade putsfasader längre. Utredningar och praktiska fall har visat att det är en mycket känslig konstruktion eftersom den vid minsta skada stänger in fukt.

- Skadefrekvensen är väldigt hög. Jag har ingen exakt siffra men uppskattar att ungefär 70 procent har haft skador. Och det är fruktansvärda skador. Det här är solklart den största byggskandalen i modern tid, säger Anders Jansson, skadeutredare vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, som hållt i två stora utredningar.

Läs mer