Juridik, Ekonomi

Myresjöhus och husägarna med enstegstätad putsfasad förlikar

Parterna förlikade i söndags och husägarna kommer att bli kompenserade.

Jan Ivarsson vid sin enstegstätade putsfasad.

Jan Ivarsson vid sin enstegstätade putsfasad.

De 34 husägarna i Svedala, som drabbats av fukt och mögel i sina enstegstätade putsfasader, fick i höstas domslutet med sig i Högsta domstolen. Högsta domstolen dömde att Myresjöhus varit vårdslösa som använt byggmetoden och att de är ansvariga för husen. Därefter gick ärendet tillbaka till hovrätten som på Myresjöhus önskan utsåg en medlare. I söndags kom parterna överens.

Exakt vad överenskommelsen innehåller framgår inte. Övergripande innebär den dock att husägarna kommer att bli kompenserade för den bristfälliga byggmetoden.

– Det här är en framgångssaga för de drabbade konsumenterna. Både villaägarna och Myresjöhus är nöjda med uppgörelsen och kan nu äntligen lägga tvisten bakom sig, säger Cecilia Tisell, vikarierande konsumentsombudsman.

ByggahusTV: Jan Ivarsson om sin enstegstätade putsfasad