Ekonomi

Trendbrott för hushållens syn på räntan

Hushållens ränteförväntningar enligt SKOP.

Hushållens ränteförväntningar enligt SKOP.

Hushållens tro på stigande räntor har vänt, så här tror vi nu.

De senaste gångerna analysföretaget SKOP har granskat hushållens ränteförväntningar har de tillfrågade sagt sig tro på stigande räntor framöver. Men i den senaste rapporten visas ett trendbrott. Nu tror majoriteten, 53,5 procent, på stillastående räntor under 2016, det är 11,7 procentenheter fler än i december 2015.

– Sverige har nu så länge haft låga räntor att hushållen har börjat se det som ett normalläge. En majoritet räknar med att de låga räntorna består under minst ett år. Hushållens ekonomiska beteende kan börja styras av förväntningar om evigt låga räntor, vilket inte ligger i linje med Riksbankens önskemål, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

Även när det kommer till tremånadersräntan har förväntningarna på stillastående priser stigit - 80.6 procent mot decembers 73,9 procent - men här har majoriteten trott på oförändrade priser under hela förra året.