Ekonomi

Fortsatt höga förväntningar på huspriserna

Hushållen spår stigande huspriser samtidigt som experterna tror på stillastående.

En majoritet tror att huspriserna stiger.

En majoritet tror att huspriserna stiger. Foto: Marlén Eskilsson

Senaste Boprisindikatorn från SEB visar att en majoritet av hushållen tror på stigande huspriser framöver. 42 procent tror på stigande, medan gruppen som tror på sjunkande priser utgör 29 procent. 

- Det är intressant att det är fler som tror på stigande priser än på sjunkande. Hushållen har därmed en starkare tro på bostadsmarknaden än vad analytikerna har. Där tror de flesta på sidledes eller svagt negativ utveckling, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson som en kommentar till statistiken.

I Boprisindikatorn undersöker de även hur hushållen ser på räntan. Där har förväntningarna på stigande ränta sjunkit trots Riksbankens beslut att höja i december. I snitt tror hushållen att räntan kommer att ligga på 0,16 procent om ett år. Endast 6 procent av de med rörliga bolån planerar att binda räntan inom en tremånadersperiod.

- I december och januari var det stort fokus på Riksbankens första räntehöjning på sju år och det diskuterades om en normalisering av räntan till betydligt högre nivåer än idag. Den diskussionen har nu lagt sig och både ekonomernas och hushållens ränteförväntningar har justerats ned, säger Jens Magnusson.