Bolån

Kraftig omsvängning i hushållens ränteförväntningar

Svenska hushåll justerar sina ränteförväntningar i ljuset av nya signaler från Riksbanken, som idag meddelade att man lämnar styrräntan oförändrad.

Idag meddelade Riksbanken att styrräntan ligger kvar på 4 procent. Nästa beslut tas 27 mars.

Det har skett en markant förändring i hushållens ränteförväntningar. Sedan oktober 2023 har hushållens inställning vänt från en majoritet som förväntade sig högre räntor till nuvarande där 50 procent tror på lägre räntor om ett år. Detta visar en undersökning från analysföretaget Skop.

Denna förändring speglar de senaste uttalandena från bankexperter och Riksbankens senaste penningpolitiska beslut.

– Omsvängningen är resultat av den bild som har satts av bankekonomer, andra ränteexperter och media, säger docent Örjan Hultåker.