Juridik

Större attefallshus om du bygger med källare

Attefallshus byggs ofta med loft, men det går även att bygga till en källare.

Attefallshus byggs ofta med loft, men det går även att bygga till en källare. Foto: Pinterest.

Lagen syftar till byggnadsarea, vilket gör att källaren inte räknas med i totala antalet kvadratmeter.

Attefallshus bygger på samma lag som den för friggebodar. Den lagen är formulerad så att den syftar till byggnadsarea och detta är något som ett byggföretag tagit fasta på. Deras attefallshus byggs som bostadsrätter och blir 19 kvadratmeter i entréplan, men har utöver detta även en inredd källare på 24 kvadratmeter plus 10 kvadratmeter loft. Således blir de totalt 53 kvadratmeter.

– Tack vare det kan vi ha två sovrum i Attefallhusens källare, säger Håkan Davidsson som driver företaget.

I en artikel i SVD uttalade sig byggföretaget om att lagen är väldigt fritt skriven. Enligt dem är det möjligt att bygga källarvåningen hur stor som helst i princip, så länge du håller dig inom tomtgränsen och yttermåtten på huset ovan jord är begränsade till 25 kvadratmeter. 

Vi passade på att fråga Boverket om denna tolkning av lagen stämmer. 

- Det finns ingen begränsning i fråga om källarutrymme i bestämmelserna om attefallshus. Bestämmelserna om attefallshus och friggebodar (9 kap. 4 och 4 a §§ plan- och bygglagen) kopplar till begreppet byggnadsarea, vilket avser den area som byggnaden upptar på marken, säger Björn Fredljung, Boverket.

Så den som väljer att bygga attefallshus med en stor källare till kan på så vis överskrida de där 25 kvadratmeterna som husen blivit så kända för.

Dock är det med källare i attefallshus precis likadant som med källare generellt sett.

- Utrymmen som ska användas som bostäder måste uppfylla ett flertal krav i fråga om tillgänglighet, dagsljus, brandsäkerhet med mera, och det kan nog ofta bli svårt att uppfylla dessa om till exempel sovrum förläggs i källare, säger Björn Fredljung.