Byggahus.se
Vi har en stuga 40 m från sjön. Har fått skriftligt från kommunen att vi får bygga attefallare och friggebod på tomten då det finns en befintlig stuga.
Men nu har vi fått höra från en bekant att är det strandskydd så gäller minst 100m även om det finns befintliga hus? Vem har rätt :)
Det är enligt regler från boverket men det är väl kommunen och länsstyrelsen som bestämmer?

Och sedan har vi hört att 15 m2 får man garanterat bygga ut ett hus utan bygglov. Är det även om huset ligger inom strandskydd?
 
Det skriftliga ni fått från kommunen är det beslut om dispens från strandskyddet?
Hur långt ifrån befintlig byggnad tänkte ni bygga friggebod/attefall? Nära vattnet? Hur ser er fastighet ut? Är hela fastigheten tomtplats?
 
  • Gilla
Appendix och 2 till
  • Laddar…
M MetteKson skrev:
Det skriftliga ni fått från kommunen är det beslut om dispens från strandskyddet?
Hur långt ifrån befintlig byggnad tänkte ni bygga friggebod/attefall? Nära vattnet? Hur ser er fastighet ut? Är hela fastigheten tomtplats?
Vi har bara ställt frågan. Inte gjort en anmälan. Men fått ett skriftligt svar
 
S
Strandskyddsdispens är separat från bygglov/bygganmälan. Har kommunen svarat (a) att ni kommer få dispens från strandskyddet, eller (b) att villkoren för bygglovsdispens rörande en friggebod/attefallshus är uppfyllda, eller a + b? Det behöver ni veta. Ibland är det inte ens kommunen utan Länsstyrelsen som hanterar strandskyddsdispens.
 
Dom har hänvisat till regler från Länsstyrelsen. Där står det att man inte behöver ansöka om dispens under vissa tydliga förhållanden
 
  • Gilla
Jonatan79
  • Laddar…
så här står det Utdrag från dokument med rubriken "FÖRESKRIFTER OM UNDANTAG FÖR KOMPLETTERINGSÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE" och beskrivning av länssstyrelsens beslut.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Är det detta kommunen hänvisar till?
Illustration av regler för byggplacering med huvudbyggnad och komplementbyggnad samt avståndsmarkeringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Precis. Den är det.
 
Jag tolkar texten som att man måste uppfylla både punkt 1 om avstånden, och punkt 2, inom en beslutad tomtplats. Tomtplatsavgränsningar finns ofast inte beslutade för äldre bebyggelse. Så frågan är om ni har en beslutad tomtplatsavgränsning. Observera att en tomtplats är inte nödvändigtvis detsamma som "tomten" (fastigheten).
 
  • Gilla
byggeskafram och 1 till
  • Laddar…
Hade ett väldigt liknande fall själv, dvs sommarhus ca 40 m från sjön och sökte om anmälan för komplementhus (Attefall) i våras. I mitt fall utanför detaljplanerat område.
Det viktiga verkade vara att det fanns papper på strandskyddsdispens för huvudhuset - därefter räckte en vanlig anmälan.
 
  • Gilla
MetteKson och 1 till
  • Laddar…
G Gusen skrev:
Hade ett väldigt liknande fall själv, dvs sommarhus ca 40 m från sjön och sökte om anmälan för komplementhus (Attefall) i våras. I mitt fall utanför detaljplanerat område.
Det viktiga verkade vara att det fanns papper på strandskyddsdispens för huvudhuset - därefter räckte en vanlig anmälan.
Låter rimligt. Men fanns det strandskyddsdipans på 40 talet? Känns tveksamt
 
H hempularen skrev:
Jag tolkar texten som att man måste uppfylla både punkt 1 om avstånden, och punkt 2, inom en beslutad tomtplats. Tomtplatsavgränsningar finns ofast inte beslutade för äldre bebyggelse. Så frågan är om ni har en beslutad tomtplatsavgränsning. Observera att en tomtplats är inte nödvändigtvis detsamma som "tomten" (fastigheten).
Klurigt. Tack för svar
 
H hempularen skrev:
Jag tolkar texten som att man måste uppfylla både punkt 1 om avstånden, och punkt 2, inom en beslutad tomtplats. Tomtplatsavgränsningar finns ofast inte beslutade för äldre bebyggelse. Så frågan är om ni har en beslutad tomtplatsavgränsning. Observera att en tomtplats är inte nödvändigtvis detsamma som "tomten" (fastigheten).
Det där verkar vara klurigare än man kan tro från lagtexten. Jag letade info om strandskydd förra året och hittade bland annat Beslut om undantag för strandskydd, dnr 511-9271-15, på https://www.lansstyrelsen.se/downlo...m undantag från strandskydsbestämmelserna.pdf.

I detta dokument står:

Förbuden i 7 kap 15 § ska inte gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.
Men längre ner i samma dokument står:

Lagstiftarens mening var att punkten 1 och 2 ska gälla tillsammans i de fall tomtplats har bestämts i tidigare dispensbeslut. Om så inte är fallet gäller endast första punkten. Länsstyrelsen finner därför skäl att upphäva det tidigare beslutet och på nytt besluta om undantagsbestämmelser.
Jag frågade Länsstyrelsen i Östergötland och de sa att "Ja du har tolkat rätt, om det inte finns någon beslutad tomtplatsavgränsning så behöver endast punkt 1 uppfyllas. Du är inte ensam om att tycka att det är otydligt."

Naturvårdsverket håller med enligt https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/0100/978-91-620-0175-9.pdf :

Punkten 1 i 7 kap. 17 § miljöbalken gäller alltid, punkten 2 gäller dessutom i de fall
där det finns en tomtplatsavgränsning i ett beslut om dispens, vilket inte alltid fallet
i äldre dispensbeslut. Punkten 2 behövs för att de undantagna
kompletteringsåtgärderna i sådana fall inte ska kunna vara förlagda utanför en
tomtplatsavgränsning. När det finns en beslutad tomtplats kan alltså länsstyrelsen
besluta om ett generellt undantag för kompletteringsåtgärder inom denna tomtplats,
dessutom ska punkten 1 vara uppfylld, se figur 7.

Saknas tomtplatsavgränsning gäller endast punkten 1, inom 15 meter från
huvudbyggnaden och minst 25 meter från strandlinjen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.