Sociala ytor dominerar intressesfären

Vardagsrummet är viktigast när husägare får prioritera inför bostadsköpet.

Det allra viktigaste rummet vid bostadsköp är vardagsrummet, enligt Skanskas undersökning om bostadsköparnas prioriteringar. Vardagsrummet uppges vara det rum vi trivs bäst i, och det rum som vägs starkast in i köpbeslutet.

Dock är kombinationen vardagsrum och kök mest intressant ur ett planlösningsperspektiv, och också näst viktigast när vi överväger en bostad. Vi vill, generellt sett, fortfarande röra oss mot öppna planlösningar - 41 procent uppger att de föredrar halvöppen planlösning. De som bor smått vill dock hellre ha en helöppen planlösning.

– Historiskt sett har öppna sociala ytor dominerat. Det traditionella bondköket fungerade både som kök och samlingsplats. I början av 1900-talet försvann det till förmån för ett mindre arbetskök. Det visade sig dock att man ändå fortsatte att umgås i de små köken, och bevarade vardagsrummet som finrum. Den nutida återföreningen av kök och umgängesrum har alltså en lång tradition, säger Johan Mårtelius, professor i arkitekturhistoria vid Kungliga tekniska högskolan.

Bostadens storlek påverkar valet i fler avseenden än hur öppen vi vill att planlösningen ska vara mellan de sociala ytorna. Undersökningen visar att det lilla hushållet önskar en separat klädkammare, medan de som letar efter större bostäder prioriterar en extra toalett.