Småhusbyggandet stiger inte i samma takt som övriga bostäder

Prognosen för antalet påbörjade småhus skruvas upp, men inte i samma takt som byggandet av flerbostadshus.

Trots att bostadsbyggandet kommit igång på flera håll i landet, om än från låga nivåer, så halkar småhusbyggandet efter.

- Till skillnad från byggandet av flerfamiljshus som ökat kraftigt har småhusbyggandet visserligen ökat, men som andel av det totala bostadsbyggandet tappat stort. Senast det byggdes så här mycket nytt var andelen småhus betydligt större, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert hos Trä- och Möbelföretagen.

Deras siffror visar att småhusbyggandet också ökar, men i betydligt lägre takt. Prognosen i år höjs från 10 500 påbörjade småhus till 11 500, och nästa år talas det om 12 000 påbörjade småhus. Branschen hade velat se fler, och menar på att det är bristen på detaljplanerad mark som är problemet. 

- Att bygga högt och glest är inte det enda sättet att komma tillrätta med bostadsbristen, utan det bör även kompletteras med trädgårdsstäder, där man bygger lågt och tätt, säger Gustaf Edgren.