Stabil prognos för småhusbyggandet

Trots svikande orderingång och en del mörka moln på himlen tror branschorganisationen att småhusbyggandet slutar på 13 000 påbörjade hus i år.

Branschorganisationen TMF lämnar sin prognos för trähusbyggandet.

Branschorganisationen TMF lämnar sin prognos för trähusbyggandet. Foto: TMF

Prognosen för småhusbyggandet ligger kvar på samma siffror som i våras, meddelar branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF). Prognosen är att det kommer att påbörjas 13 000 småhus i år, men att det sedan rasar kraftigt under nästa år.

13 000 småhus klassas dock ändå som lågt av TMF. 

- Några av orsakerna till det låga småhusbyggandet just nu är det osäkra omvärldsläget, bankernas kreditrestriktioner, kontantinsatsen samt amorteringskrav. Kreditrestriktionernas negativa effekt på nyproduktionen har i och med det höga prisläget på insatsvaror och höjda räntor ökat rejält, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert hos TMF.

Prognosen för nästa år är 10 500 påbörjade småhus. Orderingången hos tillverkarna har i år minskat med 37 procent.

- Det finns även andra faktorer som påverkar småhusbyggandet lika mycket – inte minst frånvaron av småhustomter i den kommunala planeringen. Det utgör fortsatt det största hindret för ett ökat småhusbyggande, säger Gustaf Edgren.