Juridik, Ekonomi

Skriv ett bra avtal

Du förebygger att problem uppstår om du skriver tydliga och utförliga avtal med den som ska bygga ditt hus.

I avtalshandlingarna slås fast vad entreprenören ska göra och handlingarna är till större delen identiska med förfrågningsunderlaget. Oftast har du som beställare varit delaktig i att utforma kontraktshandlingarna.

Kontraktet ska beskriva arbetsresultatet, dvs det färdiga husets utformning i detalj. Det ska innehålla uppgifter om pris inkl. moms - fast eller löpande räkning, tilläggsarbeten, betalning - betalningsplan, tid för inflyttning och andra väsentliga tidsangivelser, besiktning, garantier samt sanktioner vid fel eller försening – viten. Kontraktet ska vara skriftligt och tydligt.

Säkerställ att kontraktet som avser småhusentreprenad baseras på ABS 09, ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare” (.doc). ABS 09 omfattar två standardkontrakt; ett för när man bygger eller bygger till hus och ett för ändringar och tilläggsarbeten.

Vite vid försening
En vitesklausul säger att entreprenören ska betala ett vite dig om det uppstår förseningar i husbygget. Vitet brukar vara 1-2% av kontraktssumman per påbörjad försenad arbetsvecka vad gäller småhusentreprenader. Vitesbeloppet bör vara stort nog att motivera entreprenören att färdigställa arbetena inom överenskommen tid.

Är du det minsta osäker på om kontraktet är korrekt utformat, låt en advokat granska det innan du skriver på.

Ska du skriva kontrakt med entreprenör för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad, använd Konsumentverkets hantverkareformulär .

Läs mer