Ekonomi

Så tycker partierna om reavinstskatten

Blir det någon sänkning av reavinstskatten?

Blir det någon sänkning av reavinstskatten? Foto: Byggahus.se

Regeringen vill sänka reavinstskatten. Förslaget får blandat bemötande från allianspartierna.

I början av veckan berättade vi att bostadsminister Peter Eriksson vill sänka reavinstskatten. Hur detta ska finansieras eller hur många procentenheter sänkningen består av är oklart, däremot vet vi att ett sådant förslag inte skulle gå igenom utan stöd från alliansen.

Dagens Nyheter har därför lyssnat med allianspartierna hur de ställer sig inför förslaget om sänkt reavinstskatt.

Moderaterna: Svarar inte på frågan. Säger istället att de inte tror att regeringen menar allvar med förslaget. Trycker istället på att de vill ha slopat uppskovstak. 

Kristdemokraterna: Kan tänka sig diskutera frågan med regeringen. Vill även slopa uppskovstaket.

Liberalerna: Positiva, skulle rösta för sänkt reavinstskatt. Önskar även slopat uppskovstak och sänkta ränteavdrag.

Centerpartiet: Tycker att det är positivt att regeringen vill diskutera sänkt reavinstskatt. Vill även slopa hyresregleringen.