Ekonomi

Bostadsministern vill sänka reavinstskatten

En sänkning av reavinstskatten skulle kunna öka rörligheten på bomarknaden enligt ministern.

En sänkning av reavinstskatten skulle kunna öka rörligheten på bomarknaden enligt ministern. Foto: Marlén Eskilsson.

Bostadsminister Peter Eriksson tänker arbeta för en sänkt reavinstskatt.

I en intervju med Dagens Nyheter meddelar bostadsminister Peter Eriksson att han önskar en rejäl sänkning av reavinstskatten. Hur förslaget ska finansieras är oklart, men enligt ministern är det reavinstskatten som skapar låsningar på bostadsmarknaden.

– Reavinstskatten har minskat rörligheten och motverkar ett mer effektivt användande av befintliga bostäder. För trots allt: nya bostäder blir inte billiga. Kan man effektivisera användandet av befintligt bestånd påverkar det mer möjligheterna för nyanlända och ungdomar att få en bostad, säger Peter Eriksson.

Exakt hur mycket den bör sänkas vill han inte ge någon siffra på. Men han använder orden "rejält ned".

Tanken är att detta ska skapa en omfördelning av bostäderna på marknaden. Äldre som bor i väldigt stora lägenheter kommer motiveras att flytta till mindre, medan familjer får ett större utbud av stora lägenheter.

Han talar även om sanktioner mot kommuner som inte bygger tillräckligt med bostäder, och morötter i form av bidrag till de som gör det.

– Jag tycker inte att man ska utesluta sanktioner. Det är inte rimligt att några av de kommuner som har de allra bästa förutsättningar, inte ska vara med och ta ett ansvar.