Ekonomi

Så stort är vårt förtroende för försäkringsbolagen

En rapport visar vilka försäkringsbolag som presterar bäst och vilka som presterar sämst.

Kundnöjdheten historiskt för försäkringsbranschen.

Kundnöjdheten historiskt för försäkringsbranschen. Grafik: SKI.

Kundnöjdheten hos försäkringsbolagens privatkunder ökar. Denna utveckling går stick i stäv med den vi sett inom andra branscher. Exempelvis minskar kundnöjdheten både inom telekom och när det kommer till banker och bolån.

- Inom försäkringsbranschen har betyg kring om man förstår produkten och sina tjänster och känner sig trygg, historiskt legat på ganska låga nivåer och det har successivt blivit betydligt bättre även om det fortsatt finns mycket att göra, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Betyget när det kommer till skadehanteringen har dock minskat. För första året är nöjdheten bland kunderna som haft skada inte högre än bland de som inte har haft en skada.

- Trenden är tydlig att kunderna ställer högre och högre krav på den löpande informationen under själva skadehanteringen. Detta är något flera bolag har en utmaning med vilket gör att betyget på hur nöjd man är med skadehanteringen totalt sett minskat över tiden, skriver Svenskt Kvalitetsindex.

Hemförsäkringar är inte med i jämförelsen, men däremot sak-, pensions- och bilförsäkringar. De som lyckas enskilt bäst är Länsförsäkringar som är det enda bolaget som hamnar över 75 på index i samtliga kategorier. Övriga bolag hamnar vanligen mellan 65-70.

If presterar, med sina 67,8, sämst inom sakförsäkringar, Trygg Hansa (70,3) är sämst i kategorin bilförsäkringar och Swedbank (56,2) är sämst i kategorin pensionsförsäkringar.

- Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund, skriver Svenskt Kvalitetsindex.