Elbranschen: Sämst kundnöjdhet på 15 år

Missnöjda el-kunder och pressad bransch synbart i statistiken.

Kundnöjdheten inom energibranschen är på nedgång, detta visar en färsk undersökning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Snittet för hur nöjda kunderna är med elhandelsbolagen förbättras något, men elnät och fjärrvärme drar ner branschen som helhet.

I år når branschen som helhet ett nöjdhetsindex på 63,2, vilket är det lägsta betyget på 15 år. Fjärrvärmeföretagen tappar rejält i kundnöjdhet, men även elnätsföretagen har en negativ kurva.

Däremot står elhandeln ut med en marginell uppgång avseende kundnöjdhet.

- Vi vet att många elhandelsbolag under det senaste året varit pressade av mängden kundkontakter, i synnerhet när priserna rusade under förra hösten. Även om det inte är lika högt tryck nu så ser vi att kundernas kontaktupplevelse positivt påverkat nöjdheten, säger Isabel Simon, analytiker vid SKI. Både svarstider, bemötande och kompetens får bättre omdömen av kunderna i år.

Bäst betyg på privatmarknaden får Godel och Skellefteå Kraft. SKI redovisar inte vilka företag som får sämst betyg.