Ekonomi

Så lång tid tar det att få sin bostad såld

En undersökning visar hur länge du måste vänta på att få bostaden såld, och var tiderna ökar och minskat mest.

Snittiden för att få sin bostad såld varierar beroende på var i landet du bor.

Snittiden för att få sin bostad såld varierar beroende på var i landet du bor. Foto: Byggahus.se.

Det tar i snitt lika lång tid att få sin bostad såld idag som det gjorde för ett år sedan. Dock har det skett en förändring på länsnivå när det kommer till ett par län.

SBAB, som har analyserat den genomsnittliga förmedlingstiden för olika bostadstyper på länsnivå, rapporterar att Värmland har längst tider och Stockholm kortast. I snitt får du vänta 37 dagar i Värmland på att få sålt ditt hus, medan du i Stockholm bara behöver vänta 16 dagar.

Förra året vid samma tidpunkt var det Blekinge som hade längst förmedlingstider, i snitt 56 dagar. I år har de dock sjunkit till 30 dagar. De utgör det län som haft störst förändring rent procentuellt.

Stockholm hade även förra året topplacering över snabbast förmedlingstider med 16 dagar precis som i år.

Västernorrland och Uppsala är de enda länen där snittiderna på försäljning av hus ökat. I Västernorrland tar det i år 24 dagar istället för fjolårets 23, och i Uppsala tar det 21 dagar istället för 19.

När det kommer till bostadsrätter går det snabbast att få sin lägenhet såld i Stockholm, Skåne, Västmanland och Västra Götaland, samtliga rapporterar snittider på 14 dagar.

Längst tid tar det på Gotland och i Norrbotten med 24 dagar. Gotland är dock det län som haft störst procentuell nedgång i sin förmedlingstid, från 32 till 24 dagar. I Västernorrland tar det istället en vecka längre att få sin bostadsrätt såld.

Förmedlingstiden är tiden från det att bostaden annonseras tills dess att den är såld. 

Förmedlingstid i antal dagar:

Villor och radhus

Län Förmedlingstid september 2016 Förmedlingstid september 2017 Förändring
Blekinge län 56 30 -26
Dalarnas län 25 25 0
Gotlands län 29 27 -2
Gävleborgs län 31 28 -3
Hallands län 22 20 -2
Jämtlands län 38 30 -8
Jönköpings län 24 20 -4
Kalmar län 30 25 -5
Kronobergs län 44 30 -14
Norrbottens län 35 32 -3
Skåne län 28 23 -5
Stockholms län 16 16 0
Södermanlands län 19 18 -1
Uppsala län 19 21 2
Värmlands län 38 37 -1
Västerbottens län 21 21 0
Västernorrlands län 23 24 1
Västmanlands län 17 17 0
Västra Götalands län 21 20 -1
Örebro län 23 21 -2
Östergötlands län 18 18 0

 

Bostadsrätter

Län Förmedlingstid september 2016 Förmedlingstid september 2017 Förändring
Blekinge län 14 16 2
Dalarnas län 15 18 3
Gotlands län 32 24 -8
Gävleborgs län 15 17 2
Hallands län 16 15 -1
Jämtlands län 22 20 -2
Jönköpings län 14 15 1
Kalmar län 16 17 1
Kronobergs län 19 19 0
Norrbottens län 22 24 2
Skåne län 14 14 0
Stockholms län 13 14 1
Södermanlands län 15 16 1
Uppsala län 17 16 -1
Värmlands län 16 17 1
Västerbottens län 15 17 2
Västernorrlands län 14 21 7
Västmanlands län 13 14 1
Västra Götalands län 14 14 0
Örebro län 18 20 2
Östergötlands län 15 17 2