Ekonomi

RUT-avdraget bromsar in i popularitet

Fönsterputsning är en tjänst som RUT-avdraget kan användas till.

Fönsterputsning är en tjänst som RUT-avdraget kan användas till.

Regelförändringar tros ha påverkat det populära RUT-avdraget negativt.

Ökningen av RUT-avdraget har tidigare år legat på tvåsiffriga nummer, men i år är den bara 1 procent. Att avdraget tappar fart tros bero på regeländringar. Bland annat har totalsumman halverats, samtidigt som fler tjänster tillkommit.

– Det blir allt trängre under det här låga taket, eftersom fler tjänster finns med. Så jag är rädd för att den traditionella RUT-sektorn kommer att stå och stampa och kanske stagnera. Och det är väldigt dumt, eftersom det finns en stor potential till nya jobb, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk expert på arbetsgivarorganisationen Almega, till Sveriges Radio.

Han påpekar att den här sektorn försvann i Danmark på grund av att det togs många politiska beslut, vilket han menar är något som även skulle kunna hända i Sverige. Men samtidigt syns fortfarande en ökning, även om den inte är lika kraftig som tidigare år, och hur helåret 2016 slutar är ännu oklart.