Pergola

Bygg en pergola i sommar

Fin fristående pergola vid hus på Ekerö.

Fin fristående pergola vid hus på Ekerö. Foto: Fastighetsbyrån

Med en pergola kan du skapa illusionen om ett rum i trädgården eller på terrassen. Här får du råd om hur du kan utforma och bygga den på olika sätt.

En pergola kan ha olika användningar i en trädgård. Själva konstruktionen är öppen till sin natur – nästan som en naken stomme. Principen är stolpar som hålls samman upptill av balkar och ovanpå balkarna ligger överliggare som bildar ett raster. Överliggarna som oftast ställs på högkant ger en viss skuggeffekt. Det går att skapa vackra rutmönster med överliggare som korsar varandra. 

Och javisst, pergolan är ibland kanske bara en stomme överväxt av klätterväxter. Men den måste inte döljas av en grön hud. Den kan gott vara ett trädgårdens spännande utropstecken i sin egen kraft. 

En pergola kan hålla samman en uteplats och markera väggar med sina stolpar och tak med sina överliggare. Klätterväxter eller en gles spaljé kan förstärka rumskänslan ytterligare.

Ibland placeras pergolan längs en trädgårdsgång. Klädd med klätterrosor, klematis, kaprifol, vinrankor bildar den en skuggande tunnel av grönska. I änden av växttunneln öppnar sig nästa trädgårdsrum. Så kan pergolan skapa magi i trädgården.

Precis som de flesta byggnadsverk kan pergolan utformas lite olika. Smäckra konstruktioner av metall förekommer, men vanligast i Sverige är lite kraftigare byggen av trä och fördelen med det är att det blir ett perfekt gör-det-själv-projekt.

Vit pergola
Pergola med ett osynligt glastak skapar rum över uteplatsen och spabadet. Foto: Mäklarhuset

Dimensionera pergolan rejält 

Välj inte dimension på virket enbart för att det ska hålla. Utseendet är minst lika viktigt och utomhus är det oftast bättre att ta i ordentligt med dimensionen. För klena dimensioner ser ofta ynkliga ut i trädgården, medan grövre stolpar och överliggare känns stadiga och därför rätt.

Ett knep för att få stabila stolpar är att dubblera reglarna. Två reglar på 45x95 mm ger en stolpe på 90x95 mm. Stolparna måste inte vara solida för att se tillräckligt kraftfulla ut. Två reglar på 145x45 mm med en regels mellanrum ger en stolpe som ögat uppfattar som 145x135 mm. Ytterligare ett alternativ är att ha två reglar på 45x120 mm med en regeltjocklek mellanrum och få en stolpe som ser ut som 120x135 mm. Hur tjocka stolpar som är lämpliga beror på pergolans storlek. Ju större pergola desto grövre stolpar och överliggare.

Stor pergola vid huset
En pergola vid ett hus ritat av Gert Wingårdh och byggt av Sköna hus. Foto: Sköna hus

Med dubblerade reglar blir det också enklare att bygga snygga övergångar. Om du väljer reglar 45x120 mm och fäster dem med en kloss av samma regel emellan blir det naturligt att upptill lägga en liggande balk eller bärregel mellan stolpens två reglar. 

En diagonal sträva i hörnen är bra för stabiliteten i sidled, men är inte alltid helt nödvändig eftersom pergolan oftast inte ger ett så stort vindfång. En diagonalsträva kan vara helt rak för ett enkelt utförande eller om man vill utformas med snickarglädje ifall det passar bättre i miljön.

Pergola över uteplats
Pergola på trädäcket i anslutning till huset. Foto: Medlemmen tilt.

Form som funktion

Eftersom pergolans viktigaste uppgift är att vara ett blickfång, skapa rumskänsla och vara ett stöd åt växter är formen viktig. Var omsorgsfull med utformningen och tänk i förväg ut detaljer som infästningar av balkar och överliggare.

En vanlig detalj som är värd att kopiera är när både balkar och överliggare sticker ut en bit. En snedkapning av regelns undersida skapar lätthet och ger din pergola ett genomarbetat intryck. 

Är du ute efter stolpar som för tankarna till pelare går det att skruva ihop fyra reglar till en kvadratisk, ihålig stolpe. Stolpen kan sedan förses med utsmyckningar nertill som bildar fot och upptill som ger ett kapitäl (pelarhuvud) om man verkligen vill förstärka intrycket av klassisk pelare. 

Överliggarna bildar pergolans genombrutna ”tak”. Den som är vän med sin kap- och gersåg kan här excellera i snickeri med diagonalställda överliggare som skapar kvadratiska mönster. 

Riktigt romantisk blir pergolan med välvda överliggare. Enklast är att välja en regel med bredd och såga ut själva valvformen. Det behövs inte så mycket böjd form på överliggarna för att ge pergolan ett helt annat spännande uttryck än de enklare, raka överliggarna. Men det blir en del sågande förstås.  

Pergola med pelare
Arbetade stolpar i pergolan hos Lilla Villa Vita. Foto: Maria i Lilla Villa Vita

Avstånd mellan stolparna

En pergola har inget riktigt tak och därför behöver du inte planera för att den ska klara tyngden av snö. Avståndet mellan stolparna kan därför hållas ganska stort om det behövs när pergolan ska användas som uterum. Två, tre meter fungerar bra med tillräckligt kraftiga balkar.

En pergolatäckt gång blir vackrare med tätare stolpar. Låt din kreativitet bestämma. Som hjälp för fantasin kan du placera ut käppar som markerar stolparna i den planerade gången. Testa med olika avstånd och försök att visualisera hur det påverkar utseendet.   

Pergola med insynsskydd
Pergola med insynsskydd. Foto: Mäklarhuset

En stabil grund till pergolan

För att ge stolparna stabilt fäste behövs någon form av grundläggning. Visst kan stolparna grävas ner och stabiliseras med grus och jord. Med tiden kommer de att ruttna i marknivå oavsett om man väljer tryckimpregnerat eller behandlar med tjära. 

Bättre är att gjuta plintar eller sätta ner köpta betongplintar. Gräv groparna, markera de yttersta stolparna och spänn ett snöre emellan för att få plintarna på rät linje. 

Betydligt enklare är att använda jordankare som slås ner i marken. De kallas ibland också markspjut. Ytterligare ett alternativ som ger ordentlig stadga är markskruvar eller skruvpålar som skruvas ner i marken. 

Minipergola över baren
En minipergola fungerar som solskydd över baren vid poolen. Foto: Våningen & Villan

Pergolans golv

Glöm inte att planera för golvet i din pergola. Här är det fritt fram och som vanligt beror det lite på användningsområde. Varför inte gräs som klipps kort? Är marken mycket skuggad av klättrande växter och omgivande träd är täckbark en möjlighet. Ska du gå mycket i pergolan eller ha utemöbler i den är kanske grus eller stenläggning bättre. 

Lämpliga virkesdimensioner

Stolpar: 95x95 mm, 45x95 mm, 45x120 mm, 45x145 mm, 45x170 mm

Balkar: 45x95 mm, 45x120 mm, 45x145 mm, 45x170 mm

Överliggare: 45x45 mm, 45x70 mm, 45x95 mm, 45x120 mm, 45x145 mm

Proportionerna är viktiga om konstruktionen ska upplevas som harmonisk och i balans. Stolparna bör vara kraftiga. Balkarna kan vara lika grova som stolparna, men helst inte grövre. Samma förhållande gäller mellan balkar och överliggare där överliggarna bör vara av klenare dimension än balkarna.

Pergola med segeltak
Styilsten Pella Hedeby har spänt upp ett segeltak över pergolan.  Foto: Pinterest