Ekonomi

Prognos: Bostadsbyggandet ökar men underskott i flera kommuner

Många kommuner har ett underskott av bostäder trots att det byggs på en historiskt hög nivå.

Många kommuner har ett underskott av bostäder trots att det byggs på en historiskt hög nivå. Grafik: Boverket.

Boverkets prognos visar att nyproduktionen fortsätter att öka 2017-2018, men 75 procent av kommunerna ser ett underskott på tre års sikt.

Bostadsbyggandet har ökat kraft på senare år enligt Statistiska Centralbyrån, och en ny prognos från Boverket visar att det kommer att fortsätta så under 2017-2018. Men trots det uppger 75 procent av landets kommuner att det råder bostadsbrist även på 3 års sikt.

- I enkäten bedömer hela 255 av de 290 kommunerna att det råder underskott på bostäder. Det är 15 fler än förra året. 34 kommuner anger att man har balans, medan endast en kommun anger överskott, skriver Boverket.

Bland de 34 kommuner som anger att de har en balans i utbudet återfinns tre större sådana och det är Örebro, Helsingborg och Kristianstad. Men Boverket påpekar att det inte innebär att det råder balans i hela kommunen, utan det kan handla om särskilda områden, och att det heller inte behöver innebära att det råder balans mellan olika grupper.

Bostadsminister Peter Eriksson är medveten om problemet, men exakt hur man ska komma tillrätta med det framgår inte. Planen om att bygga 72 000 bostäder i år och 74 500 bostäder under nästa år ligger dock fast och förhoppningen är att det ökade byggandet på sikt ska göra att problemet i alla fall inte förvärras.

- Sverige byggs ut och det ska vi fortsätta med. Vi ska göra det på ett klimatsmart och socialt hållbart sätt, säger Peter Eriksson.

Vidare visar Boverkets undersökning att 60 procent av kommunerna nu uppger att de har en förtur till bostäderna, vilket innebär en ökning med 51 kommuner på 2 år. Den visar även att det behöver byggas 700 000 bostäder på 10 års sikt.