Högre byggtakt än väntat i år

Det byggdes mer än vad Boverket trodde det skulle göras i år.

Det har byggts fler bostäder än vad Boverket räknade med i år. Den nya prognosen visar att det landar på cirka 54 000 bostäder, vilket innebär ett större antal än befolkningstillväxten.

För att bygga i takt med befolkningstillväxten måste vi bygga cirka 43 000 bostäder per år. Nästa års prognos är att vi landar på 52 000 bostäder vilket innebär att vi fortsätter bygga ikapp bostadsunderskottet. Dock har Boverket tidigare prognostiserat underskottet till en halv miljon bostäder, så det finns fortfarande mycket kvar att göra.

- Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Framför allt härrör ökningen till antalet påbörjade hyresrätter. Det byggdes 20 procent fler hyresrätter medan antalet påbörjade småhus och bostadsrätter låg kvar på en stabil nivå.

Bostadsbehovet varierar beroende på var i landet man befinner sig.

- Större delen av byggbehovet finns i relativt få av landets FA-regioner. Men även i övriga regioner kan det finnas ett byggbehov för åldersgrupper som ökar, eller en lokal efterfrågan utöver vad byggbehovsberäkningen visar, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket.