Juridik

Nya regler för tvister i ARN

Från och med årsskiftet görs en del förändringar i lagstiftningen för Allmänna Reklamationsnämnden.

1 januari nästa år träder en rad förändringar i kraft som berör hur Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ska hantera ärenden och hur företag som hamnar i tvist måste agera. 

- För att öka rörligheten av varor och tjänster på den inre marknaden har EU tagit fram regler om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (ADR) och om tvistlösning online (ODR). Regeringen har också beslutat om nya föreskrifter för ARN:s verksamhet, skriver ARN.

De nya reglerna säger bland annat att företag som inte håller med konsumenten och därmed inte godtar en reklamation, måste informera konsumenten om möjligheten att överklaga hos ARN eller annan godkänd branschnämnd. De som driver e-handel ska också få krav på sig om att sajten innehåller en länk till EU-kommissionens onlineplattform för att konsumenten lättare ska kunna ta en eventuell tvist vidare, oavsett var i EU som e-handelssajten är etablerad.

När det gäller förändringarna inom ARN är den största nyheten att de adderar fler produktgrupper till sina prövningar, exempelvis värmepumpar. De höjer också gränsen för när man som konsument måste ha skickat in sin anmälan. Nu är det inom 6 månader som gäller, men efter årsskiftet har du ett år på dig. Ytterligare en stor förändring är att ARN får krav på sig om att försöka få de tvistande parterna att komma överens om en förlikning.

Fler nyheter

  • Värdegränsen har sänkts för tvister som rör elektronik från 1 000 kr till 500 kr. Värdegränsen för tvister som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar sänks också från 1 000 kr till 500 kr. Övriga värdegränser är oförändrade.
  • ARN ska i normalfallet avgöra en tvist inom 90 dagar efter det att ärendet är klart för avgörande.
  • ARN ska genomföra förtroendeskapande åtgärder i förhållande till näringslivet.
  • Branschfinansierade tvistlösningsnämnder kan få pröva konsumenttvister i stället för ARN. Först ska de godkännas av Kammarkollegiet. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd kommer att ansöka om sådant godkännande så snart lagen trätt i kraft.
  • Företaget ska redan då tvisten uppstår tala om för konsumenten huvuvida företaget tänker delta i tvistlösningsförfarandet hos ARN eller inte. Konsumenten kan anmäla en tvist till ARN oavsett om företaget vill delta i den alternativa tvistlösningen eller inte. ARN gör i sådant fall ingen riktig prövning av tvisten utan rekommenderar företaget att ge konsumenten vad han eller hon begär, ett så kallat tredskobeslut.