Nya inglasade balkongen blev fall för ARN

Händelsen utspelade sig i Södertälje.

Händelsen utspelade sig i Södertälje. Grafik: Google Maps.

Det nya taket läckte och det saknades tätning mot husfasaden efter att en södertäljebo köpt inglasning av sin balkong.

Allmänna Reklamationsnämnden beslutar att en södertäljebo bör få sin nya inglasade balkong reparerad av samma företag som nyligen utförde jobbet. Företaget har enligt klagomålet satt upp ett tak av kanalplast, glasat in balkongen samt monterat en ny dörr. Men dörren går inte att öppna helt, taket har ett hål i sig och tätningen mot husfasaden saknas så att det regnar in.

Företaget medger i sitt motsvar att de både kan tänka sig att täta läckan och byta taket. Enligt deras utsago kände de inte till dessa problem sedan tidigare. Däremot är de inte intresserade av att justera dörren om de inte får betalt för det.

- Vikningen av glasväggarna är i enlighet med vad som har avtalats mellan parterna men det kan ändra detta mot en kostnad för anmälaren, skriver de.

Men Allmänna Reklamationsnämnden håller inte med.

- BK Balkong & Fasad bör göra om inglasningen av balkongen så att dörrarna kan öppnas helt. I samband med arbetet bör BK Balkong & Fasad även åtgärda eventuella läckage och byta takskivan om det är nödvändigt, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Om så inte skett inom två månader från beslutet bör företaget istället ersätta kunden med 20 000 kronor så att hon kan anlita ett annat företag för att åtgärda problemen.