Ekonomi

Norrbotten går emot strömmen

Norrbotten

Norrbotten

Den negativa trend som går att skönja i nästan samtliga Sveriges län, den trend som visar på prisfall på hus, har inte nått Norrbotten.

Norrbotten sticker ut i statistiken från Mäklarstatistik.se - medan resten av landet redovisar minus på huspriserna på helårsbasis visar Norrbotten istället plus sju procent. Luleå toppar statistiken.

Tidningen Norrländska Socialdemokraten förklarar detta med att bostadsbristen pressar upp priserna. Men detsamma borde i så fall gälla storstäderna och där ser statistiken långt ifrån likadan ut. Daniel Larsson, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Luleå, tror att det framför allt är tre faktorer som påverkar i just Luleå.

Huspriser

Källa Mäklarstatistik.se

- Invånare och besökare i Luleå har en allmän inställning om att Luleå växer eftersom det finns byggkranar i stan och det är även byggnation av serverhallar för Facebook. Det är alltså en positiv känsla i stan. Och det genomsnittliga priset för hus i Luleå har varit på en relativt låg nivå jämfört med liknande residensstäder i landet vilket gör att villorna fortfarande uppfattas som prisvärda.

Slutligen nämner han att servicegraden hos bankerna är bra i Luleå:

- Potentiella villaköpare har relativt lätt att snabbt få besked om lånelöfte och möjlighet till bra erbjudanden vilket gör det enklare för köparen i sitt beslut om köp, säger Daniel Larsson.