Återhämtningen på bostadsmarknaden ser ut att brytas

Mäklarpanelen visar att köparna ännu än gång har övertaget på bostadsmarknaden.

419 mäklare från hela landet har svarat på frågor för Mäklarpanelen. På frågan angående vem som gynnas mest på den nuvarande bostadsmarknaden lutar snittet nu mer mot köparna, i jämförelse med svaren från april.

- Vi har haft en trend att övertaget för köparna minskar och även prisökningar under de senaste månaderna. Nu bryts den trenden och vi ser tendenser till minskad efterfrågan igen, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

70 procent av mäklarna tror på stillastående huspriser under resterande del av 2023.

- Men bilden är splittrad mellan olika delar av marknaden och känslan generellt är att bostadsmarknaden stabiliserats. Vi börjar se slutet av räntehöjningar och inflationen går åt rätt håll vilket gör förutsättningarna på bostadsmarknaden något mer förutsägbara, säger Johan.

Bland de mäklare som ändå trodde på prisförändringar lutade de flesta mot sjunkande priser.