Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Alla: bostadspolitik för landsbygden?

 1. SågspånPappspikEternit
  Husägare · Småländska höglandet · 2 255 inlägg

  SågspånPappspikEternit

  Husägare
  Hej!
  Kul att ni är här för att svara på våra frågor!

  Jag noterar att i princip allt som diskuteras i den bostadspolitiska debatten berör boende i städer, helst stora sådana. För dem av oss som bor på landsbygden verkar det inte finnas så många idéer och förslag förutom att lätta på strandskyddet. Det är visserligen ett förslag som går hem på landet, men det löser långt ifrån alla problem.

  Vad vill ni göra för att underlätta bostadssituationen för oss som bor på landet? Och vad vill ni göra för att de som sitter i stan och längtar efter ett liv på landet, ska kunna förverkliga sina drömmar? (De som vill flytta från landet till stan har redan ett antal vallöften på sin sida.)
  Att bygga nytt på landsbygden är i princip omöjligt på många håll, vad vill och kan ni göra för att underlätta nybyggen i hela landet?
  I turisttäta landsbygder driver täta turister upp fastighetspriserna så att den fastboende med mer genomsnittliga inkomster inte har råd att köpa en bostad. Och de som ändå lyckas skaffa ett boende får se ett lokalsamhälle som är dött halva året, när turisterna är hemma och jobbar. Vad vill ni göra åt det?
   
 2. Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot Socialdemokraterna · 50 inlägg

  Johan Löfstrand

  Riksdagsledamot Socialdemokraterna
  Hej en viktig fråga håller med om att det pratas för lite om byggande på landsbygden

  Det särskilda investeringsstöd som tidigare fanns har möjliggjort ett omfattande byggande av hyresrätter i små orter på landsbygden. Sedan 2017 har stödet beviljats till fler än 55 700 nya bostäder med hyror som är relativt lägre än i andra nyproducerade bostäder.

  Vidare så bereds ett förslag om så kallade landsbygdslån i regeringskansliet. Tanken med ett sådant förslag är att man lättare ska kunna långa när man bygger på landet. Sedan handlar det också om satsningar på infrastruktur och samhällsservice så att landsbygden klarar sig
   
 3. Jakob Olofsgard
  Riksdagsledamot Liberalerna · 28 inlägg

  Jakob Olofsgard

  Riksdagsledamot Liberalerna
  Hej,

  bra fråga!
  Den viktigaste frågan är alltid att få fram mark, här vill vi underlätta för landsbygdskommuner att ta fram mer mark för småhus, en hustillverkare kan gå in och köpa loss mark och detaljplanera och sedan få det godkänt hos kommunen.
  Med mer byggmark mark hålls tomtpriserna på en rimlig nivå.

  Sedan vi vill införa ett skattegynnat bosparande, som gör att det blir lättare att få köpa sin första bostad. Även sedan ett statligt startlån, för de som för första gången ska bygga sig ett hus.
  Även det skärpa amorteringskravet måste bort, bättre att amortera mindre i början av livet och mer senare när barnen är utflugna :)
   
 4. David Josefsson
  Riksdagsledamot Moderaterna · 27 inlägg

  David Josefsson

  Riksdagsledamot Moderaterna
  Jag skulle säga att det mesta av vår bostadspolitik, dvs minska regelkrånglet, stärk äganderätten och öka valfriheten är viktig oavsett var man bor.

  Sen finns det självklart saker som är specifika för landsbygden. Bland de 70 konkreta förslag jag nämnde i mitt inledningsinlägg kan man exempelvis nämna:

  - En bättre balans mellan att bevara jordbruksmark och möjliggöra för nytt byggande. Bostadsbyggande i anslutning till befintlig bebyggelse, exempelvis att bygga ett hus åt sina barn bör inte hindras. Vi vill också se över reglerna så att hästnäringen får samma regler som övrigt jordbruk och därför exempelvis inte bygglov för ridhus.

  - Det finns också behov av att se över lagstiftningen kring vattentjänster och avlopp. Det kom ny lagstiftning i våras men vi hade helst sett att man som fastighetsägare kunde överklaga beslut, att man inte ska kunna bli tvångsansluten om nuvarande system håller samma eller bättre kvalitet och att kostnadsaspekten ska beaktas.

  - Andra saker som möjliggör ökat boende på landsbygden men som delvis ligger utanför bostadspolitiken är infrastruktur, från utbyggd kollektivtrafik till att vägarna helt enkelt är funktionsdugliga och inte fulla av potthål, att mobiltäckningen fungerar och att elnätet är utbyggt. Samt att man kan känna sig trygg med att polis, ambulans eller räddningstjänst kommer inom rimlig tid om man måste ringa 112.
   
 5. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet · Halland · 99 inlägg

  Ola Johansson

  Riksdagsledamot Centerpartiet
  Ett förslag som vi drivit är att ändra nedskrivningsreglerna för kommunala bostadsbolag sp de slipper skriva av hel investeringskostnaden direkt och den görs på en bostadsmarknad med låga fastighetsvärden. Det är bättre än att subventionera. Men jag kan tänka mig någon form av kreditgaranti där staten ställer upp så bolaget kan låna. det finns redan men utgår från samma låga fastighetsvärden och är därför inte lik attraktiva.
   
 6. SågspånPappspikEternit
  Husägare · Småländska höglandet · 2 255 inlägg

  SågspånPappspikEternit

  Husägare
  Tack för era svar! Hoppas på flera!
   
  • Laddar…
 7. Larry Söder
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · 15 inlägg

  Larry Söder

  Riksdagsledamot Kristdemokraterna
  Förutom de lågt hängande frukterna med att se över amorteringskraven samt införa startlån och bospar, så måste man se över möjligheten till att bygga på attraktiva ställen i glesbygd. Låt kommunerna bestämma mer vart strandskyddet behövs och släpp bopstadsbyggandet i glesbygd mer fritt så det finns möjlighet att bygga och låna till bostaden. I många glesbygdkommuner är ju värdet på fastigheten långt under byggkostnaden... det är ett problem vi måste ta tag i.
   
 8. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet · Halland · 99 inlägg

  Ola Johansson

  Riksdagsledamot Centerpartiet
  Investeringsstödet bidrog också till att bostäder som ändå hade byggts fick stöd. På så sätt bidrar staten till att privat företag gör vinst på skattebetalarnas bekostnad. analogt med hur det diskuteras om vinster i välfärden. Stöd och bidrag ska träffa där nöden är som störst, nämligen svaga konsumenter och svag marknader. Nämligen de hushåll som har svårt att få bostad och den landsbygd där människor vill bo, men där få är villiga att investera och låna ut.
   
 9. Mikael Eskilandersson
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna · 40 inlägg

  Mikael Eskilandersson

  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna
  Vi har flera förslag för att underlätta byggandet, bland annat strandskyddet som tas upp i frågan, som behöver läggas över på kommunerna att lokalt besluta om. Vi föreslår också att riksintressena ska ses över och bli färre till antalet samt mindre omfattande. Byggregler som är enkla och färre krav. Men för att lyfta landsbygden behövs så mycket mer. Framförallt kan vi inte ha dagens bränsle och energipriser. SD har förslag som sänker dieselpriset med 10kr och bensin med 6kr. Vi behöver också värna servicen på landsbygden så att den inte utarmas och bygga ut bredband. Mer villor och småhus behöver byggas i hela landet. Vi har ett helt program som jag kanske inte behöver återge hela, men det finns att läsa här: https://via.tt.se/data/attachments/00584/0dcf0b51-c12f-49aa-8766-55596e40ba0d.pdf
   
 10. SågspånPappspikEternit
  Husägare · Småländska höglandet · 2 255 inlägg

  SågspånPappspikEternit

  Husägare
  Intressant att få ta del av era förslag, de kommer inte ofta fram i valdebatterna. Vi som bor på landet är en stor grupp, ungefär 15% av befolkningen (enligt SCB:s definition, att bo utanför tätort), och vi är föremål för både idylliserande exotism och dystra eländesbeskrivningar, allt utifrån vad som ger mest klick.

  Jag som glesbygdsbo vill ge samma uppmaning till er talespersoner som jag tror att folk i städernas utanförskapsområden vill ge: prata med oss, inte bara om oss!
   
 11. Jakob Olofsgard
  Riksdagsledamot Liberalerna · 28 inlägg

  Jakob Olofsgard

  Riksdagsledamot Liberalerna
  Tack för dina inlägg. Jag är även landsbygdspolitisk talesperson för Liberalerna, så ser bostadspolitiken som en viktig del av utveckling av landsbygden och att binda samman stad och land. Ser stor framtidsoptimism på land och glesbygd. :)
   
 12. Mikael Eskilandersson
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna · 40 inlägg

  Mikael Eskilandersson

  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna
  Jag inte bara pratar med människor utanför städerna. Jag både har en gård själv och kommer från en släkt som brukat vår skog i så många generationer tillbaka som går att följa. Men jag pratar gärna mer med fler som bor i glesbygd. Dock vill jag inte gärna ställa land om stad, även om andra gör det allt för ofta. Landsbygden har för lite service och för lite resurser idag. Samtidigt så tvingas tyvärr landsbygden allt för ofta vara med och betala olika subventioner till städerna, även om de inte själva kan utnyttja dem. Jag gillar tanken på att man ska kunna leva i naturen och av naturen i Sverige. Inte bara åka från tätorten och titta på naturen.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.